ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ – ช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

21 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:21:35

(VOVworld) - ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ มีมูลค่าคิดเป็นกว่า 90% ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ปัจจุบัน นครโฮจิมินห์กำลังผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการ ดังนั้น การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ตลาดหลกทรพยนครโฮจมนห – ชองทางระดมเงนทนใหแกเศรษฐกจเวยดนาม hinh 0
นาย ดิงลาทัง เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้ตีฆ้องเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้นวสันต์ฤดูปีระกา  2017 ที่ศูนย์หลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (Photo: vietnamplus.vn)

นาย ดิงลาทัง เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้ตีฆ้องเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้นวสันต์ฤดูปีระกา  2017 ที่ศูนย์หลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นการตั้งความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างเข้มแข็งในปี 2017 เมื่อปี 2016 การระดมเงินทุนของตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 สภาพคล่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และสามารถรักษาอัตราการขยายตัวที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวบวกกับกระบวนการผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการจะเอื้อให้แก่การพัฒนาหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ นาย ดิงลาทัง เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า“พวกเราให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสถานประกอบการและสำนักงานซื้อขายหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์พัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการพัฒนานครโอจิมินห์”
ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนามเพราะเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน  ในปี 2016 มีสถานประกอบการภาครัฐที่มีหุ้นติดประกาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทต่างๆ เช่น Vinamilk และ Sabeco ส่วนในต้นปี 2017 VN – Index อยู่ที่ 697.28 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2016 และอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 9 ปี นาย เจิ่นหว่างเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ให้ข้อสังเกตว่า“ในปี 2017 หุ้นที่ติดประกาศในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะหลากหลายมากขึ้นและเต็มไปด้วยศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 36 – 60 ของจีดีพี”
ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์กำลังมีแนวโน้มการพัฒนาที่สดใส นาย เลหายจ่า รองผู้อำนวยการศูนย์หลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ต้องผลักดันการจัดสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีขอบเขตขนาดใหญ่ควบคู่กับการยกระดับตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น
ส่วนเมื่อเร็วๆนี้ หนังสือพิมพ์ Les Echos ของฝรั่งเศสได้ลงบทความที่ชื่นชมการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ในเวลาที่ผ่านมาและพยากรณ์ว่า จะธำรงอัตราการขยายตัวในระดับสูงในปี 2017 ซึ่งอาจอยู่ที่ร้อยละ 6.5  นาย หวูบั่ง ประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ต้องสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้แก่การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์
“ต้องทำการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อผลักดันการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการควบรวมสถานประกอบการต่างๆจะช่วยให้กิจกรรมการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์มีความคึกคักมากขึ้น”
การผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการควบคู่กับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนครโฮจิมินห์ ซึ่งนครโฮจิมินห์จะยังคงเป็นท้องถิ่นแถวหน้าในการคํ้าประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมต่อจีดีพีของประเทศและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นช่องทางระดมเงินทุนระยะกลางและระยะยาวให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว