ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ สถานประกอบการภาครัฐได้รับการปรับปรุงตามกลไกตลาด โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งได้แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนนั้นดำเนินไปอย่างล้าช้าและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องมีมาตรการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีประสิทธิภาพและจริงจัง
ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด - ảnh 1นาย เหงวียนกงเหงวียบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 

หลังปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่มาเป็นเวลา 30ปี สถานประกอบการภาครัฐได้ผ่านกระบวนการปฏิรูปครั้งต่างๆ ซึ่งทำให้จำนวนสถานประกอบการลดลงจาก 1 หมื่น 2 พันแห่งในปี 1980 ลงเหลือ 620 แห่งในปี 2015  ส่วนในระยะปี 2011 – 2015 การแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการสามารถทำรายได้เข้างบประมาณแผ่นดิน 78 ล้านล้านด่ง แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการปฏิบัติยังล้าช้า ส่วนผลการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการภาครัฐหลายแห่งยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพ รวมถึงการลงทุนแบบกระจายและขาดประสิทธิภาพ  ต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เข้มแข็งเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการและผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลักดันการบริหารการจัดสรรเงินทุนให้แก่สถานประกอบการภาครัฐ  ปัจจุบัน เงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการอยู่ที่ 1300 ล้านล้านด่ง ซึ่งต้องเร่งเลือกรูปแบบการบริหารการจัดสรรค์เงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยงการแทรกแซงมากเกินไปของรัฐในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ นาย เหงวียนกงเหงวียบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า

“การที่สถานประกอบการบริหารการจัดสรรค์เงินลงทุนภาครัฐต้องสอดคล้องกับกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของรัฐในการลงทุนของสถานประกอบการ ปัจจุบัน สถานประกอบการภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 30 ของจีดีพี ถ้าหากทำการปฏิรูปและถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการ ซึ่งทำให้สถานประกอบการภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 10 ของจีดีพีก็จะทำให้การบริหารการจัดสรรค์เงินลงทุนสะดวกมากขึ้น”

ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด - ảnh 2 นายเหงวียนกวางวิง รองเลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐตามแนวทางพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและสอดคล้องกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด ต้องปรับปรุงสถานประกอบการให้กระทัดรัดเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะต้องสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นายเหงวียนกวางวิง รองเลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า

“สถานประกอบการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต้องบรรลุเงื่อนไขทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างกำไรของสถานประกอบการต้องปฏิบัติพร้อมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างงานทำและมีมาตรการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน”

            ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020 มีสถานประกอบการ 240 แห่งต้องได้รับการปรับปรุงและแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนและจนถึงปี 2020 สถานประกอบการภาครัฐลดลงเป็น 103 แห่ง เพราะฉะนั้นสถานประกอบการภาครัฐต้องประกอบธุกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการเพื่อบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการเวียดนามกำลังได้รับการปรับปรุงตามกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดและสอดคล้องกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด