ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วน

(VOVWORLD) - ต้องผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วนตามกฎหมายและตามแนวทางมีทาง “โปร่งใสและเป็นไปตามกลไกตลาด” นี่คือสิ่งที่กระทรวงการคลังเวียดนามนำเสนอในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อสรุปผลการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วนภายในปี 2018 ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้
ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วน - ảnh 1ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วน (Photo kt)

กระทรวงการคลังรายงานว่า แผนการของรัฐบาล ในระยะปี 2017-2020 ได้ระบุให้ต้องแปรสถานประกอบการภาครัฐ 127 แห่ง โดยในปี 2017 คือ 44 แห่ง ปี2018 64 แห่ง ปี 2019 18 แห่งและปี 2020 1 แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2018 มีสถานประกอบการภาครัฐเพียง 28 แห่งที่เพิ่งเปิดขายหุ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่า ช้าเกินไป จนสร้างแรงกดดันให้แก่กระบวนการแปรสถานประกอบการในปีนี้และปี 2020 สาเหตุเนื่องจากกระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่น กลุ่มเศรษฐกิจและเครือบริษัทภาครัฐยังไม่ปฏิบัติแผนการดังกล่าวของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ กระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลานานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเงิน ที่ดิน และแรงงาน โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารทางนิตินัยเกี่ยวกับที่ดินของคณะกรรมการประชาชนในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จนทำให้สถานประกอบการต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการแปรสถานประกอบการในแต่ละขั้นต้อนให้เหมาะสม สำหรับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นาย ดั๋งเกวี๊ยดเตี๊ยน อธิบดีกรมการเงินสถานประกอบการสังกัดกระทรวงการคลังย้ำว่า            “มาตรการที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดและชี้นำอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการอนุมัติแผนการใช้ที่ดินหลังกระบวนการแปรสถานประกอบการก่อนปฏิบัติขั้นตอนต่อไป มาตรการที่สองคือ ต้องผลักดันการติดประกาศบนตลาดหลักทรัพย์หลังการแปรสถานประกอบการและตรวจสอบกรณีที่จงใจทำให้เกิดความล่าช้าหรือละเว้นการปฏิบัติ”

ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้ดำเนินกระบวนการนี้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยนาย เจิ่นวันหยุง ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เวียดนามให้ข้อสังเกตว่า            “ช่วงปลายปี 2018 และต้นปี 2019 รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ยังไม่ติดประกาศ สองคือสั่งให้ปฏิบัติกระบวนการแปรสถานประกอบการอย่างเร่งรัด แจ้งเตือนผู้บริหารสถานประกอบการที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้มากขึ้น”

นายเจิ่นวันหยุง ยังเผยว่า จำเป็นต้องตระหนักได้ว่า กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วนไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่สถานประกอบการภาครัฐเท่านั้น หากยังต้องพยายามเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่นักลงทุน นาย Dominic Scriven ประธานกองทุน Dragon Capital แสดงความหวังว่า กระบวนการนี้จะได้รับการผลักดันในเวลาข้างหน้า            “เราหวังว่า กระบวนการนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งต่อไป ขอยืนยันว่า มูลค่าของสถานประกอบการที่ติดประกาศในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ถือว่าเหมาะสมมาก ไม่ต่ำและไม่สูงเกินไป ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีเพื่อให้ภาครัฐถอนการลงทุนจากสถานประกอบการ”

จากการรับฟังข้อเสนอต่างๆของนักลงทุนและหลังการพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศเอกสารแนะนำการขายหุ้นครั้งแรกและการโอนเงินทุนภาครัฐผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ซึ่งสนับสนุนการประมูลสถานประกอบการภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ จากการปฏิบัติมาตรการแก้ไขเหล่านี้ หวังว่า กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นสถานประกอบการหุ้นส่วนของเวียดนามจะได้รับการผลักดันมากขึ้นในเวลาข้างหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด