ผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในตลาดเก่า

(VOVWORLD) -การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการกับเกษตรกรผ่านรูปแบบสหกรณ์เพื่อผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรคือเรื่องที่จำเป็นในปัจจุบันสำหรับหน่วยงานการเกษตรเวียดนาม พร้อมทั้งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจรายย่อยที่ขาดความยั่งยืนในหลายปีมานี้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องการประสานงานอย่างพร้อมเพรียงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในตลาดเก่า - ảnh 1ผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในตลาดเก่า 

จากความประสงค์สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการพัฒนาและช่วยให้สินค้าเกษตรสามารถครองตลาดภายในประเทศและมุ่งสู่การส่งออกไปยังตลาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สหกรณ์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเวียดนาม สังกัดสหภาพสหกรณ์เวียดนามได้พัฒนาระบบซูเปอร์มาร์เก็ต UCA Mart โดยร่วมมือกับสหกรณ์ 100 แห่งที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษทั่วประเทศ เช่น ในจังหวัดเซินลา จังหวัดหว่าบิ่งห์ จังหวัดบั๊กยาง กรุงฮานอย จังหวัดเหงะอาน จังหวัดเลิมด่ง จังหวัดบิ่งถวนและนครโฮจิมินห์ โดยมีสินค้าเฉพาะถิ่นหลากหลาย นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรทุกประเภทและติดฉลากความปลอดภัยด้านอาหาร นายฝามมิงห์ต๊วน กรรมการสหพันธ์สหกรณ์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเวียดนามได้เผยว่า แม้เวียดนามมีสหกรณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษนับร้อยแห่งแต่สหกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้เนื่องจากการขยายตัวอย่างเข้มแข็งของสินค้าธรรมดา ซึ่งระบบซูเปอร์มาร์เก็ต UCA ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกษตรเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น            “พวกเราได้ควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปและการขนส่ง เราส่งรถไปรับผลผลิตของเกษตรถึงที่นำมาบรรจุห่อและส่งไปจำหน่ายในระบบซูเปอร์มาร์เก็ตของเรา”

จากการมีสินค้าเฉพาะถิ่นที่หลากหลาย ทางสหพันธ์ฯได้วางแผนขยายความเชื่อมโยงและร่วมมือกับสหกรณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษเพื่อจัดทำเขตจัดสรรวัตถุดิบขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษา การจำหน่าย การตรวจสอบย้อนกลับ การติดราคาและการรักษาเสถียรภาพของราคา พร้อมทั้งร่วมมือกับสำนักงานภาครัฐตรวจสอบและลงโทษหน่วยงานและบุคคลที่ทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด นางเหงียนถิทั้ม รองผู้อำนวยการสหกรณ์ผักปลอดสารพิษดามายแสดงความคิดเห็นว่า            “การไปซื้อผักถึงสวนของสหภาพสหกรณ์เวียดนามเป็นประโยชน์มาก เพราะสามารถตรวจสอบและคัดเลือกผักปลอดสารพิษได้โดยตรง ซึ่งถ้าหากผักไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ซื้อ การทำงานมีความเป็นมืออาชีพมาก”

การเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์สหกรณ์เวียดนามได้เอื้อประโยชน์ให้แก่สหกรณ์รายย่อยแบบสหพันธ์สหกรณ์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเวียดนามและเกษตรกร ซึ่งช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและสหกรณ์มีโอกาสจัดการผลิตให้ขอบเขตขนาดใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการปฏิบัติในเวลาที่ผ่านมา ทางสหพันธ์สหกรณ์เวียดนามได้สามารถสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนระหว่างสหกรณ์ สหพันธ์ฯและผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์ต่างๆวางแผนการผลิตตามขอบเขตขนาดใหญ่เพื่อมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปหน่วยงานการเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด