ผลการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ควบคุมภาวะเงินเฟ้อใน 5 เดือนแรกของปี 2013

(VOVworld) – ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่ายินดีซึ่งผลงานนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลกำลังเป็นฝ่ายรุกในการใช้มาตรการต่างๆและสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อในช่วง 5 เดือนแรกของปีให้เป็นผลสำเร็จ

(VOVworld) – ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่ายินดีโดยดัชนีเศรษฐกิจมหภาคได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งผลงานนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลกำลังเป็นฝ่ายรุกในการใช้มาตรการต่างๆและสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อในช่วง 5 เดือนแรกของปีให้เป็นผลสำเร็จ

ผลการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ควบคุมภาวะเงินเฟ้อใน 5 เดือนแรกของปี 2013 - ảnh 1
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่ายินดี

รายงานของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า เศรษฐกิจ สังคมใน 5 เดือนแรกของปี 2013 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกทิศทางและบรรลุผลงานในหลายด้านโดยสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าและตลาดมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ในเดือนพฤษภาคมลดลงไม่มากนัก คือร้อยละ 0.06 ส่วนมูลค่าการส่งออกใน 5 เดือนแรกบรรลุประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แหล่งเงินทุน FDI ที่จดทะเบียนบรรรลุประมาณ 8.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน เงินทุนที่ได้นำไปปฏิบัติบรรลุประมาณ 4.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ควบคู่กันนั้น การรักษาสวัสดิการสังคมยังคงได้รับการผลักดันในสภาวะการณ์เศรษฐกิจโลกยังประสบอุปสรรค์มากมาย อีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสนใจและชี้นำปฏิบัติในเวลาที่ผ่านมาคือ ปัญหาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่รายได้น้อยได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นาย Trịnh Đình Dũng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างได้เผยว่าพวกเรากำลังพิจารณาแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการปฏิบัติยุทธศาสตร์บ้านพักแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติแล้ว นี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานและตอบสนองความต้องการที่พักของประชาชน ขณะนี้ มี 56 โครงการที่เปลี่ยนจากโครงการบ้านเชิงพาณิชย์เป็นโครงการเพื่อสังคมและได้รับการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างแล้ว ควบคู่กันนั้น ธนาคารชาติยังมีมติปล่อยสินเชื่อมูลค่า 30 ล้านล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือตลาดอสังหาริมทรัพย์และให้ผู้ที่มีฐานะยากจนกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน”

ผลการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ควบคุมภาวะเงินเฟ้อใน 5 เดือนแรกของปี 2013 - ảnh 2
ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ในเดือนพฤษภาคมลดลงไม่มากนัก คือร้อยละ 0.06

นอกจากผลงานที่ได้บรรลุแล้ว รัฐบาลยังชี้ชัดถึงข้อจำกัดซึ่งเศรษฐกิจต้องเน้นแก้ไขโดยภาคการเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำและภาคอุตสาหกรรม-ก่อสร้างยังคงประสบอุปสรรค์มากมาย ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากยังคงอยู่ในระดับสูง กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างธนาคารพาณิชย์และการแก้ไขปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคาร ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า เพื่อยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและควบคุมภาวะเงินเฟ้อต่อไป ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า “นอกจากการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและควบคุมภาวะเงินเฟ้อแล้ว พวกเราต้องแก้ไขอุปสรรค์ ผลักดันการผลิต ประกอบธุรกิจและลงทุนเพื่อบรรลุการขยายตัวซึ่งเพื่อบรรลุการขยายตัวอย่างยั่งยืน เราจะต้องไม่มองแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าซึ่งทำให้ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอีกและเดินสวนกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง”

ตามแนวทางนี้ รัฐบาลได้ชี้นำให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเน้นแก้ไขความล่าช้าในการปฏิบัติมาตรการของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการคลังปฏิบัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคู่กับการประหยัดการใช้จ่าย ธนาคารชาติผลักดันการปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ควบคุมราคา ลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับด้านที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเน้นการขยายตัวด้านสินเชื่อให้แก่ด้านที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ มีตลาดรองรับสินค้า เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมการประกอบ หน่วยงานที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก สร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ นอกจากนั้น ต้องเน้นการช่วยเหลือ ผลักดันการพัฒนาการผลิตเกษตรเนื่องจากนี่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินกู้ง่ายขึ้นและปฏิบัตินโยบายการซื้อสำรองสินค้า ตลอดจน ปฏิบัตินโยบายให้การช่วยเหลือต่างๆต่อเกษตรกรเป็นอย่างดี หลีกเลี่ยงการปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ตามการชี้นำของรัฐบาล ท้องถิ่นต่างๆต้องแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่สถานประกอบการต่อไป รวมทั้งสงวนเงินทุนสำหรับการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความต้องการในตลาด อีกทั้งผลักดันการส่งเสริมการค้า ขยายตลาดส่งออก นอกจากมาตรการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้ว ท้องถิ่นต่างๆต้องผลักดันโครงการปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ ระบบสินเชื่อและการลงทุนภาครัฐ ควบคู่กับการปฏิบัติโครงการนโยบายสวัสดิการสังคม รัฐบาลยังหวังว่า ในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้จะปฏิบัติเป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้เป็นผลสำเร็จเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด