พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

(VOVworld) –  การให้บริการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและท้องถิ่น ถึงแม้ยังมีข้อจำกัดมากมาย แต่การให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการนำเข้าส่งออกประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ

(VOVworld) –  การให้บริการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและท้องถิ่น ถึงแม้ยังมีข้อจำกัดมากมาย แต่การให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการนำเข้าส่งออกประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก - ảnh 1
ท่าเรือจังหวัดกว๋างนิงห์


ปัจจุบัน เวียดนามมีสถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์กว่า 1,300 แห่ง รวมทั้งสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ นี่คือแขนงที่มีศักยภาพสูงโดยเม็ดเงินในธุรกิจนี้อยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านถึง 2 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21 ของจีดีพี รายงานการแข่งขันโลกของฟอรั่มเศรษฐกิจโลกประจำปีแสดงให้เห็นว่า ภาคบริการขนส่งของเวียดนามกำลังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการขนส่งทางบกและท่าเรือทะเล ส่วนตามการจัดอันดับของธนาคารโลก ปัจจุบัน หน่วยงานโลจิสติกส์เวียดนามอยู่อันดับที่ 64 จากจำนวนทั้งหมด 160 ประเทศ และอยู่อันดับ 4 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย เหตุผลที่หน่วยงานโลจิสติกส์ยังไม่พัฒนาอย่างเข้มแข็งเนื่องจากสถานประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบธุรกิจแบบกระจายและขาดความเชื่อมโยง จนทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงในทั่วโลก และกำลังครองส่วนแบ่งตลาดในด้านโลจิสติกส์ในระดับสูง นาย เจิ่น แอง เวือง เลขาธิการฟอรั่มเศรษฐกิจภาคเอกชนเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “โครงสร้าง ค่าใช้จ่ายการขนส่งโลจิสติกส์ยังอยู่ในระดับสูงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปริมาณการขนส่งของพวกเราอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆ ยกตัวอย่างในเขตๆหนึ่งที่มีประชาชอาศัยเป็นจำนวนมากในประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการนี้อยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เวียดนามคือ 1 แสน 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากค่าใช้จ่ายการขนส่งโลจิสติกส์ที่สูงแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นอีก”

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก - ảnh 2
รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า อัตราส่วนร่วมของหน่วยงานโลจิสติกส์ต่อจีดีพีบรรลุร้อยละ 8-10  


นาย เจิ่นแทงหาย รองอธิบดีกรมนำเข้าส่งออกสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้แสดงความเห็นว่า เวียดนามมีเงื่อนไขอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์และพัฒนากิจกรรมนี้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ เพราะตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าของเวียดนามกำลังเป็นไปอย่างคึกคัก ยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกบรรลุกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป ดังนั้นถ้าหากคุณภาพโลจิสติกส์ได้รับการปรับปรุงก็จะสร้างก้าวกระโดดใหม่ให้แก่การส่งออกของเวียดนาม  ตามการคำนวณ สินค้าที่ต้องรอการอนุญาตนำเข้าส่งออกนั้นมีมูลค่าลดลงร้อยละ 4 ต่อวัน  ดังนั้น ข้อจำกัดในด้านโลจิสติกส์การค้าในปัจจุบันกำลังสร้างอุปสรรคใหญ่ต่อยุทธศาสตร์การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ในเวลาที่จะถึง กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะมีแผนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพการให้บริการด้านโจจิสติกส์ในเวียดนาม“1คือจัดทำกรอบทางนิตินัยเพื่อปรับปรุงกลไกการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การวางนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือหน่วยงานโลจิสติกส์พัฒนา นอกจากนั้น ต้องมีกรอบกฎหมายเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการประกอบธุรกิจตามรัฐธรรมนูญ 2คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งการคมนาคมขนส่ง สะพาน ท่าเรือและคลังสินค้า รวมทั้งศูนย์โลจิสติกส์ ซึ่งล้วนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง”
เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เวียดนามจนถึงปี 2025 โดยตั้งเป้าไว้ว่า อัตราส่วนร่วมของหน่วยงานโลจิสติกส์ต่อจีดีพีบรรลุร้อยละ 8-10  อัตราการขยายตัวด้านการบริการบรรลุร้อยละ 15-20  ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 16-20 ของจีดีพีและการจัดอันดับดัชนีความสามารถแห่งชาติเกี่ยวกับโลจิสติกส์โลกอยู่อันดับ 50 ขึ้นไป นี่คือพลังขับเคลื่อนใหญ่ให้แก่สถานประกอบการโลจิสติกส์ในเวียดนาม เพราะการตัดสินใจกระบวนการที่เป็นรูปธรรมนั้นได้ระบุหน้าที่ 60 ประการที่ได้มอบหมายให้แก่สำนักงาน หน่วยงานและท้องถิ่นปฏิบัติอย่างชัดเจนและกำหนดกรอบเวลาเสร็จสิ้น
เพื่อแปรเป้าหมายที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม สถานประกอบการเวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการเพิ่มความหลากหลายความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนายานพาหนะขนส่ง ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามกำลังเสร็จสิ้นการวางนโยบาย ผลักดันการดึงดูดการลงทุนในด้านโครงสร้างโลจิสติกส์ ผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศเพื่อขยายการเชื่อมโยงโครงสร้างโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือต่างๆของเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด