พัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนานครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นนครชั้นนำในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ได้พยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ทางการนครฯได้จัดทำโครงการที่เป็นก้าวกระโดดต่างๆ รวมทั้งโครงการ “พัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์” ที่จัดทำตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นให้แก่การปฏิวัติอุตสหกรรม 4.0
พัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนานครโฮจิมินห์ - ảnh 1พัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนานครโฮจิมินห์ (Photo kinhtedothi.vn)

ในการพัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์ นครโฮจิมินห์ได้ปฏิบัติอย่างรอบคอบและเข้มแข็ง โดยเลือกเขตที่ 2 เขตที่ 9 และเขตถูดึ๊ก ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรและพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 10 ของนครโฮจิมินห์แต่มีการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงร้อยละ 60 โดยหวังว่า เขตเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้น เพื่อบริหาร ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและเงินลงทุน ทางนครฯ ได้พยายามสร้างเมืองรองที่มีจุดเด่นของตัวเอง เช่น เมืองมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษากว่า 8 หมื่นคนและดร. 4 พันคนเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์กลางการเงินในเขตที่ 2 ดร. โงดึ๊กแทงเซิน ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศสหรัฐเผยว่า จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับชุมชนและพิจารณาการก่อสร้างเมืองโลจิสติกส์ก๊าดล้ายเพื่อพัฒนาเป็นเมืองแห่งการจัดสรรสินค้าให้แก่นครโฮจิมินห์และเขตใกล้เคียงผ่านเส้นทางทางรถไฟ ทางบก และแก้ไขปัญหารถติดในนครฯ ส่วนดร.เหงียนโด๋หยุง ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ได้เสนอว่า เพื่อให้โครงการพัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ จำเป็นต้องมีเมืองอื่น ๆ ร่วมกันปฏิบัติด้วย สำหรับโครงการนี้ควรมีกลไกพิเศษและควรมอบหมายหน้าที่การบริหารให้แก่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น            “เราควรกำหนดสถานะของนครฯ ผมคิดว่า จุดเด่นของนครโฮจิมินห์คือความมีเสถียรภาพและความเป็นมิตร ผมเรียกว่า เป็นสังคมที่เปิดเผย ซึ่งหมายความว่า เปิดเผยทั้งในด้านจิตใจ ข้อมูล ทางการปกครองและตัวเมือง รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงกับโลก ดังนั้น คำว่า “เปิดเผย” ก็หมายถึงความเปิดเผยทั้งในด้านมนุษย์และตลาด”

ส่วนศ.เจิ่นหายลิงห์ นายกสมาคมนักธุรกิจเวียดนามในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ข้อสังเกตว่า เพื่อประสบความสำเร็จในการสร้างตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์ นครโฮจิมินห์ควรจัดตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาที่นำโดยผู้บริหารนครฯและมีตัวแทนจากสำนักงาน หน่วยงาน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปัญญาชนและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้าร่วมเพื่อเสนอมาตรการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งแผนการและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น               “ทางการนครฯ ควรมีบทบาทสำคัญในด้านเงินทุนและนโยบายเพื่อพัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์ ส่วนผู้เดินหน้าควรเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ โรงเรียนและสถาบันวิจัยเพื่อสามารถประสานงานในการวิจัยและมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง”

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์คือโครงการใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเมืองอัจฉริยะ โดยมีเพื่อพัฒนา ความรู้ การบริการและคนที่มีทักษะความสามารถใหม่ๆ ดังนั้น ในการปฏิบัติมาเกือบ 2 ปี ผู้บริหารนครโฮจิมินห์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงมาตรการด้านเทคโนโลยี มนุษย์และเงินทุนเพื่อก่อสร้างตัวเมืองอัจฉริยะ สำหรับมาตรการเหล่านี้ นาย เหงียนเถียนเญิน เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้เผยว่า               “รัฐควรกำหนดแนวทางและร่วมปฏิบัติกับสถานประกอบการในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่า ควรมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนตั้งแต่ช่วงแรกๆ ถ้าหากรัฐปฏิบัติโครงการต่างๆได้ดี สถานประกอบการภาคเอกชนก็จะนำเงินทุนมาสนับสนุน เราได้ศึกษารูปแบบจากเนเธอแลนด์คือ โครงสร้างพื้นฐานใช้เงินทุนภาครัฐส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือคือเงินทุนจากภาคเอกชน”

แม้โครงการก่อสร้างตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกแต่สำหรับนครโฮจิมินห์ นี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนานครฯ ดังนั้นเพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติโครงการนี้ ทางนครต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเร็ว ซึ่งก่อนอื่นคือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริหารและประชาชน การก่อสร้างตัวเมืองนี้จะพบความลำบากมากมายแต่จากความตั้งใจส่งเสริมศักยภาพที่มีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม การพัฒนาตัวเมืองอย่างสร้างสรรค์ถือเป็นโอกาสให้นครโฮจิมินห์สร้างก้าวกระโดดไปสู่อนาคตด้วยอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด