พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่พลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังลดน้อยลง แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและคํ้าประกันความมั่นคงด้านพลังงานในเวียดนาม
พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม - ảnh 1โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมฟู้หลากในจังหวัดบิ่งถ่วน 

เวียดนามได้รับการประเมินว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล โดยปริมาณไฟฟ้าพลังลมของเวียดนามอยู่ที่ 7000 – 8700 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่เขตริมฝั่งทะเลทางภาคกลาง ภาคใต้ เขตที่ราบสูงเตยเงวียนและเกาะต่างๆ  จากการมีแสงแดดประมาณ 2,500 ชั่วโมงต่อปี เวียดนามมีศักยภาพมากมายในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าและการปรุงอาหาร ปัจจุบัน เวียดนามกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ และจำนวนประชากรนับวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการจัดสรรค์ไฟฟ้าตามความต้องการของประชาชนที่นับวันเพิ่มมากขึ้นเพราะการผลิตไฟฟ้าอาศัยพลังงานฟอสซิลที่กำลังลดน้อยลง ดังนั้นหลายประเทศจึงได้เลือกใช้พลังงานหมุนเวียนแทน รัฐบาลเวียดนามได้ตระหนักถึงศักยภาพ บทบาทและแนวโน้มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในอนาคต จึงได้อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเวียดนามจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2050  นาย เจิ่นเวียดหงาย ประธานสมาคมพลังงานเวียดนามได้เผยว่า“ประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนามต้องเผชิญกับปัญหาพลังงานฟอสซิลที่กำลังลดน้อยลงและปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รัฐบาลเวียดนามได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญ ปัจจุบัน มีสถานประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”

ถึงแม้เวียดนามได้รับการประเมินว่า มีศักยภาพด้านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล แต่จนถึงขณะนี้ การใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้ ยังอยู่ในระดับตํ่าและส่วนใหญ่เป็นการทดสอบการใช้พลังงานเท่านั้น อย่างเช่น  หลังจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังลมบ่ากเลียว ซึ่งมีกังหันลมทั้งหมด 10 ตัว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 16 เม็กกะวัตต์ ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเมื่อเดือนกันยายนปี 2013  ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 100 กิโลวัตต์ต่อวัน โครงการนี้เป็นหนึ่งใน 3 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังลมที่กำลังได้รับการปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในอำเภอตวีฟองและเกาะฟู้กวี๊ของจังหวัดบิ่งถ่วน  ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือ โครงการหยีอานที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 212  เม็กกะวัตต์และโครงการของบริษัทไฮเทคไซง่อน ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 200เม็กกะวัตต์ นาย หวูมิงฟาบ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนได้เผยว่าปัจจุบัน การพัฒนาบริษัทผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานทดแทนในเวียดนาม

พลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลต้องการเทคโนโลยีและนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนในโลกและสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนาม นาย ดว่านวันบิ่ง หัวหน้าสถาบันวิจัยพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนได้เผยว่า“เราให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อพลังงานชีวมวลและการวิจัยการใช้ผลพลอยได้จากการผลิตเกษตรและปศุสัตว์ผ่านกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่านชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพหรือ ก๊าซชีวภาพ”

ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน เวียดนามสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 หมื่นล้าน กิโลวัตต์ภายในปี 2025  ซึ่งในเวลาข้างหน้า เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน เวียดนามต้องส่งเสริมและระดมพลังทุกแหล่งในสังคมเพื่อผลักดันการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือในราคาที่เหมาะสม ผลักดันการพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อจัดสรรค์ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ อีกทั้งลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล มีส่วนร่วมคํ้าประกันความมั่นคงด้านพลังงาน ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด