พัฒนารูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนิงถวน

(VOVWORLD) - ตำบลเฟือกเห่า จังหวัดนิงถวนได้รับเลือกเป็นท้องถิ่นนำร่องในการผลิตเกษตรแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ ดังนั้นสหกรณ์เฟือกเห่าได้พัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจครบวงจรพร้อมกับการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในด้านการเกษตรจากทุ่งนาขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะสร้างก้าวกระโดดในการผลิตเกษตรของท้องถิ่น
พัฒนารูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนิงถวน - ảnh 1ตรวจสอบรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่

 

การพัฒนารูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่เพื่อมุ่งสู่ระบบการเกษตรเชิงพาณิชย์ มีผลผลิต คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในการจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการผลิต

สหกรณ์เฟือกเห่ากำลังผลิตตามรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่พร้อมกับรูปแบบการเลี้ยงสุกรที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หลังการปฏิบัติรูปแบบนี้เป็น 4 ปี ทางสหกรณ์สามารถประสบความสำเร็จในเบื้องต้น ซึ่งมีการเพิ่มครอบครัวสมาชิกจากตอนแรก 53 ครอบครัวขึ้นเป็น 447 ครอบครัวและยอดเงินทุนจาก 300 ล้านด่งขึ้นเป็น 1.5 พันล้านด่ง นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยังช่วยจัดสรรพันธุ์สัตว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแนะนำวิธีและประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์และแสวงหาตลาดจำหน่าย ได้มีการก่อตั้งสมาคมเฟือกเห่า นาย หวานโส สมาชิกสหกรณ์ให้การบริการการเกษตรครบวงจรเฟือกเห่าเผยว่า            “เมื่อเร็วๆนี้ พวกเราได้เปิดการฝึกอบรม เสนอวิธีและข้อกำหนดในการกู้เงินเลี้ยงหมู นอกจากนี้ ยังฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงหมูแบบง่ายและปลอดภัยที่สุด จึงช่วยให้เกษตรกรผูกพันกับสมาคมสาขาท้องถิ่นมากขึ้น”

ในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรทุกคนได้เห็นพ้องเลือกหมูดำพันธุ์ท้องถิ่นเพราะเลี้ยงง่าย จำหน่ายง่ายและเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้ว หมูจะถูกเลี้ยงในสวน ใช้อาหารที่เป็นผลผลิตจากการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งจะทำผ่านทางสมาคมฯโดยขายให้นักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่น ส่วนที่เหลือจะขายตามสัญญากับบริษัทต่างๆในนครโฮจิมินห์ นายกว๋างด่ายหว่าง ผู้อำนวยการสหกรณ์ให้บริการครบวงจรเฟือกเห่า จังหวัดนิงถวน เผยว่า            “ทางสหกรณ์ฯมีแนวทางขยายการประกอบธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เมื่อเร็วๆนี้ ทางสหกรณ์ได้เสนอให้สมาคมเกษตรกรใช้กองทุนของสมาคมฯเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรเลี้ยงหมูดำเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

ดังนั้น นอกจากการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มห่วงโซ่มูลค่าในการปลูกข้าว การเลี้ยงหมูดำยังได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมของเกษตรกรอีกด้วย นี่เป็นสหกรณ์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด นาย หวอชี อุปนายกสมาคมเกษตรกรจังหวัดนิงถวดเผยว่า            “ ในเร็วๆนี้ ทางสหกรณ์ฯจะพัฒนาการเลี้ยงหมูดำและมุ่งสู่การรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ตอนนี้ ทางสหกรณ์ฯได้วางแนวทางจำหน่ายเนื้อหมูในท้องถิ่นและในบริษัทต่างๆในนครโฮจิมินห์”

สหกรณ์เฟือกเห่ากำลังเดินหน้าและประสบความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่แห่งแรกของจังหวัดนิงถวน ซึ่งเพื่อขยายรูปแบบนี้ในท้องถิ่น สำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดนิงถวนได้กำหนดเขตผลิตแบบรวมศูนย์และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพและผลผลิตสูงเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันหน่วยงานการเกษตรของจังหวัดนิงถวนให้พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด