ศักยภาพและความท้าทายของการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามในปี 2018

(VOVWORLD) -  ตั้งแต่ต้นปีมานี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามได้ประสบผลที่น่ายินดี ซึ่งเวียดนามตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2018 ที่  3 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึงแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆจากการผันผวนของตลาดโลกและประเทศหุ้นส่วน ส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้พยากรณ์ว่า  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในปี 2018 จะมีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้น

ศักยภาพและความท้าทายของการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามในปี 2018 - ảnh 1

เวียดนามตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2018 ที่  3 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ      

ในปี2016 และช่วงต้นปี 2017 จำนวนใบสั่งซื้อจากประเทศหุ้นส่วนที่ลดลงทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามต้องประสบกับความลำบากมาก จากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว สถานประกอบการต่างๆได้เพิ่มการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดแข็งเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ที่ 2 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่า ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้มูลค่าการส่งออกในด้านนี้ในปี 2017 อยู่ที่ 3 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2016 และจะช่วยให้เวียดนามอยู่อันดับที่ 26 ในจำนวนประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปมากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผลสำเร็จของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในปี 2017 มาจากการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป  คาดว่า ในปี 2018 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนาม จะมีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้น โดยจะสามารถธำรงอัตราการขยายตัวให้อยู่ที่เลขสองหลัก นาย เหงวียนซวนเยือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าฮึงเอียนได้เผยว่า ใบสั่งซื้อของบริษัทใหญ่ๆจะเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า แต่การปรับลดราคาในตลาดต่างๆจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนาม “คาดว่า ในปีหน้า ราคาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ รวมถึงค่าจ้างแรงงานอาจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการเดียวเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถอยู่รอดคือ การเพิ่มผลผลิตผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์และยกระดับทักษะความสามารถในการบริหารสถานประกอบการ”

ส่วนนาย ฝ่ามเติ๊ตทั้ง นักวิจัยทางวิชาการจากกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ได้เผยว่า ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามกำลังมีความผันผวนที่ยากจะคาดเดาได้ โดยเฉพาะลัทธิการคุ้มครองการค้าที่เดินสวนทางกับแนวโน้มการค้าเสรีในโลก “หนึ่งคือ ในตลาดใหญ่ๆกำลังมีแนวโน้มจำกัดการเปิดตลาด ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งออกสินค้าของเวียดนาม สองคือสถานประกอบการเวียดนามต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันที่นับวันรุนแรงมากขึ้นจากประเทศต่างๆ เช่น ปากีสถานและจีน  สามคือต้องลงทุนพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตตามแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย”

คาดว่า การแข่งขันระหว่างสถานประกอบการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะนับวันรุนแรงมากขึ้นในสภาการณ์ที่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและการจัดสรรคสินค้าให้แก่ผู้บริโภค นาย หวูดึ๊กยาง ประธานสมาคมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามได้เผยว่า“ต้องทำการผลิตควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้าเพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของเวียดนามในตลาดโลกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 พวกเราได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการปัญหาค้าสินค้าปลอม แปลงพร้อมทั้งมีนโยบายและกลไกต่างๆเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการ ส่วนทางสมาคมฯก็กำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงที่เอื้อให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อแผนการขยายการผลิตและการส่งออก แต่ตามการพยากรณ์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในปี 2018 มีสูงมาก ในเวลาข้างหน้า นอกเหนือจากความช่วยเหลือของรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้ว สถานประกอบการเวียดนามจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น เงินทุน ตลาดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด