ส่งเสริมจิตใจแห่งการสร้างฐานะในหมู่ผู้ประกอบการเวียดนาม

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดให้ปี 2016 เป็นปีแห่งการสร้างฐานะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการสร้างฐานะของผู้ประกอบการคือปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  โดยในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในรอบ 30ปีที่ผ่านมา สถานประกอบการเวียดนามได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนการที่รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 จะมีสถานประกอบการ 1 ล้านแห่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ถือเป็นแรงจูงใจให้บรรดาผู้ประกอบการพยายามปฏิบัติให้ได้

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดให้ปี 2016 เป็นปีแห่งการสร้างฐานะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการสร้างฐานะของผู้ประกอบการคือปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  โดยในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในรอบ 30ปีที่ผ่านมา สถานประกอบการเวียดนามได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนการที่รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 จะมีสถานประกอบการ 1 ล้านแห่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ถือเป็นแรงจูงใจให้บรรดาผู้ประกอบการพยายามปฏิบัติให้ได้

ส่งเสริมจิตใจแห่งการสร้างฐานะในหมู่ผู้ประกอบการเวียดนาม - ảnh 1
ส่งเสริมจิตใจแห่งการสร้างฐานะในหมู่ผู้ประกอบการเวียดนาม

ก็เหมือนในประเทศต่างๆในโลก ผู้ประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่ต่างมีความคิดริเริ่มในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้ถูกทิศทาง  นาย เหงวียนหงอกเถี่ยน อุปนายกสมาคมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงฮานอยได้เผยว่า ในการเริ่มต้นสร้างฐานะ  ผู้ประกอบการต่างประสบความลำบากเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเจอในตำรา รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารบริษัท การพัฒนาตลาด การประชาสัมพันธ์และการผลิตผลิตภัณฑ์ยังมีข้อจำกัด  ซึ่งเพื่อประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะ ก่อนอื่น ผู้ประกอบการต้องมีแผนการประเมินศักยภาพ แขนงการประกอบธุรกิจและการบริหารบริษัทที่เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินและการทำระเบียบราชการที่สะดวกรวดเร็วจากภาครัฐและเผยว่า“รัฐต้องปรับปรุงระเบียบราชการต่อไปเนื่องจากการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจยังมีข้อจำกัดต่างๆ  พร้อมทั้งต้องให้สิทธิพิเศษด้านเงินทุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ โดยเฉพาะเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยตํ่าเพื่อซื้ออุปกรณ์ จ้างแรงงานและพัฒนาเทคโนโลยีในการเริ่มต้นสร้างฐานะ”
การสร้างฐานะของผู้ประกอบการกำลังประสบอุปสรรค์ต่างๆ เช่น การขาดแคลนเงินทุน แหล่งบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศักยภาพในการผสมผสานยังอยู่ในระดับตํ่า  บวกกับปัญหาต่างๆในการทำระเบียบราชการและปัญหาทางนิตินัยทำให้ผู้ประกอบการประสบความลำบากในช่วงเริ่มต้นสร้างฐานะ  นาง ฝ่ามถิทูหั่ง เลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งได้ประกาศใช้นโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ในการสร้างฐานะและพัฒนาการผลิต การเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการใหม่และระหว่างผู้ประกอบการกับบรรดานักลงทุนและเผยว่า“พวกเรากำลังวางแผนประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการและคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดจัดทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นและทั่วประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆของสมาคมผู้ประกอบการ ตลอดจนทำการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในเวียดนามและประเทศต่างๆเพื่อเสนอมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ต่อรัฐบาล”
ปัจจุบัน เวียดนามมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและความพยายามปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ  แต่เพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จ บรรดาผู้ประกอบการต้องมีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด รูปแบบการบริหารบริษัทและจิตสำนึกแห่งการสร้างฐานะ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องการบรรยากาศประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นมืออาชีพ ซึ่งการที่รัฐกำลังสร้างบรรยากาศที่คํ้าประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจอย่างมีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด