สัญญาณที่น่ายินดีจากตลาดอสังหาริมทรัพย์

(VOVworld) –   แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี๒๐๑๓จะมีความเงียบเหงาแต่ในเดือนแรกของปี๒๐๑๔ ที่ศูนย์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในนครใหญ่ๆกลับมีความคึกคักเนื่องจากกำลังซื้อบ้านพักเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายแก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยวงเงินช่วยเหลือ๓๐ล้านล้านด่งของรัฐบาลที่เริ่มเกิดประสิทธิผล

(VOVworld)–แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี๒๐๑๓จะมีความเงียบเหงาแต่ในเดือนแรกของปี๒๐๑๔ ที่ศูนย์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในนครใหญ่ๆกลับมีความคึกคักเนื่องจากกำลังซื้อบ้านพักเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายแก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยวงเงินช่วยเหลือ๓๐ล้านล้านด่งของรัฐบาลที่เริ่มเกิดประสิทธิผล

สัญญาณที่น่ายินดีจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ - ảnh 1
ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวในปี๒๐๑๔(Photo:TTX )

วงการนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์พยากรณ์ว่า ปี๒๐๑๔เป็นปีที่สภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผ่านช่วงที่ซบเซามาแล้ว เจ้าของที่ดืนจำนวนมากได้ยอมขายตัดขาดทุนเพื่อให้คืนทุนเร็วขึ้น ควบคู่กับวงเงินช่วยเหลือ๓๐ล้านล้านด่งของรัฐบาลที่ธนาคารให้ผู้ยากจน เจ้าหน้าที่พนักงานกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อและเช่าบ้านพักซึ่งทำให้ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๔ ศูนย์ซื้อขายต่างๆในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์มีผู้มาติตต่อซื้อขายบ้านเพิ่มขึ้น คุณเหงวียนถิ่เหงวียบ บริษัทนายหน้าขายที่ดินและบ้านพักด่ายอานเผยว่า “ตั้งแต่ต้นปี จำนวนลูกค้าที่มาติดต่อซื้อขายที่สำนักงานบริษัทนับวันเพิ่มขึ้นเพราะสำหรับโครงการที่กำลังได้รับการปฏิบัติ ลูกค้าได้สิทธิ์เสนอให้สร้างบ้านตามความต้องการ นอกจากนี้ นโยบายให้กู้เงินด้วยดอกเบี้ยต่ำได้สสนับสนุนผู้ที่มีเงินไม่พอสามารถกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านได้
  มาตรการต่างๆของรัฐบาลเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจประสบความยากลำบาก โดยเฉพาะ การลดระเบียบการ และเงื่อนไขกู้เงินทุนได้อำนวยความสะดวกให้แก่การซื้อบ้าน ตามนโยบายให้กู้เงินจากวงเงินช่วยเหลือ๓๐ล้านล้านด่งของรัฐบาล ผู้ซื้อบ้านประเภทสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ๒๐ของบ้าน ส่วนที่เหลือจะจ่ายตามการพัฒนาโครงการ ดังนั้น หลายคนได้ตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ เช่น นายเหงวียนวันห่าที่มีเงินเก็บเพียง๒๐๐ล้านด่ง ได้ตัดสินใจซื้อบ้านเพราะได้ข่าวว่า ดอกเบี้ยเงินกู้จากวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ๕เท่านั้น และมีระยะชำระเงินตั้งแต่๑๐ถึง๑๕ปี นายเหงวียนวันห่ากล่าวว่า“ผมมีความประสงค์ที่จะซื้อบ้านมานานแล้ว แต่ต้นปีนี้ ผมตัดสินใจซื้อและคาดว่า จะต้องกู้เงินร้อยละ๗๐ ผมได้ศึกษาวงเงินช่วยเหลือ๓๐ล้านล้านด่งของรัฐบาลแล้วจึงได้ตัดสินใจซื้อบ้าน สำหรับผู้ที่มีความต้องการซื้อบ้านเสมือนผม นี่คือโอกาสที่ดี”
ทั้งนี้และทั้งนั้นทำให้วงการนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เห็นว่า ปี๒๐๑๔ ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีการฟื้นตัว โดยเฉพาะ บ้านสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย  ราคาเฉลี่ยตั้งแต่๗๐๐ล้านถึง๑พัน๕ร้อยล้าน มีผู้ซื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นายจิ่งวันเกวี๊ยต นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า“ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ผ่านพ้นช่วงที่ซบเซาแล้วและเริ่มฟื้นตัวเพราะการติดต่อซื้อขายจำนวนมากได้ประสบผลสำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมีความถูกต้อง โดยเฉพาะ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้บริโภคต้องการมีบ้านเป็นของตนเองมีความเชื่อมั่นต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อมูลสถิติของกระทรวงก่อสร้าง ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีโครงการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย๑๒๔โครงการ รวมบ้านประมาณ๗หมื่น๘พัน๗ร้อยหลัง เนื่องจากความต้องการที่สูงและราคาย่อมเยาว์ทำให้บ้านสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจะพัฒนาต่อไปในปี๒๐๑๔นี้
รัฐบาลกำลังเน้นปฏิบัติระยะที่๒ของโครงการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจนโดยมีครอบครัวยากจนกว่า๕แสนครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน นอกจากนี้ รัฐบาลยังปฏิบัติวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง๗หมื่นคนและครอบครัวที่ยากจน๖หมื่นครอบครัวทางภาคกลางตอนเหนือที่มักประสบอุทกภัยซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดเพื่อให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวในปี๒๐๑๔และสร้างแรงกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปีต่อไป./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด