สถานประกอบการเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผสมผสาน

(VOVWORLD) -“สถานประกอบการต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้มาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาวการณ์ที่เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึกและรอบด้าน” นี่คือแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามกำลังประชาสัมพันธ์กับสถานประกอบการทุกแห่ง การเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนสถานประกอบการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพคือปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานประกอบการ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นในสภาวการณ์ที่วิทยาศาสตร์แลละเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 

สถานประกอบการเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผสมผสาน - ảnh 1Photo Internet

ความรู้และความคิดสร้างสรรค์คือปัจจัยหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ส่วนการเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์คือแนวโน้มที่สถานประกอบการเวียดนามต้องรับมือในสภาวการณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ เรื่องที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงใหม่คือผลิตภาพแรงงาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มยุคดิจิตอลคือปัจจัยชี้ขาดต่อผลิตภาพแรงงานในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบันนี้ ผลิตภาพแรงงานเวียดนามอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับระดับภูมิภาค ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จำเป็นต้องทำการปฏิรูปและประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอลในการดำเนินงานของสถานประกอบการ นี่คือปัญหาที่สำคัญ นาย หว่างนามเตี๊ยน ประธานบริษัทเอฟพีที ซอฟแวร์ เผยว่า            “ในยุคใหม่ สถานประกอบการที่เร็วกว่าสามารถชนะสถานประกอบการที่ใหญ่กว่าได้ ดังนั้น คำถามสำหรับสถานประกอบการทุกแห่งคือ ทำอย่างไรเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล คำตอบคือ ต้องเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูล สิ่งที่สำคัญคือต้องเร็ว และสองคือต้องเริ่มจากการทำงานเล็กๆ อย่างรวดเร็ว แล้วจะได้ผลอย่างต่อเนื่อง”

ส่วนดอกเตอร์ เหงียนดิ่งกุง หัวหน้าสถาบันวิจัยการบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางเผยว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่กำลังมีอยู่และส่วนสำหรับการทำธุรกิจ start-up ในด้านที่ยังไม่มีใครทำในเวียดนาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์นี้            “ผมคิดว่า อุปสรรคคือความคิดและกลไกของเวียดนามยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เราควรแก้ไขปัญหากลไกเพื่อผลักดันสถานประกอบการต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถประสบความสำเร็จ”

นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามเผยว่า การพัฒนาของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้ได้ช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋วสามารถเข้าถึงตลาดโลกผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจเวียดนาม            “เวียดนามกำลังอยู่ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่มากแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม รัฐบาลสร้างบรรยากาศแต่สถานประกอบการจะเป็นผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างก้าวกระโดดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต”

ในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่มซีอีโอปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “สถานประกอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างก้าวกระโดดจากความคิดไปจนถึงการปฏิบัติ” ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเร็วๆนี้ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะได้เผยว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังวางแนวทางผลักดันการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการทำธุรกิจ start – up การเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ พร้อมทั้งชี้นำการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นต้น รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะยืนยันว่า            “จากการพัฒนอย่างก้าวกระโดดและการเปลี่ยนแปลงแนวคิด สถานประกอบการต้องปฏิบัติทันที ปฏิบัติอย่างรวดเร็วและเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน แต่ละด้านและแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งต้องเป็นศูนย์กลางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ สถานประกอบการต้องสามัคคีกัน ส่วนรัฐบาลและทางการปกครองท้องถิ่นต้องอยู่เคียงข้างสถานประกอบการ”

สถานประกอบการจะพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานประกอบการทุกแห่ง ส่วนปัจจัยชี้ขาดต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของสถานประกอบการในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์คือความทุ่มเทของผู้บริหาร ทักษะความสามารถในการพัฒนาบุคลากร ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการลงทุนให้แก่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด