หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

14 มีนาคม 2560 - 15:44:49

(VOVworld) - กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกำลังจัดทำโครงการพัฒนาอุตสหกรรมกุ้ง โดยตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกกุ้งอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025

หนวยงานสตวนาเวยดนามมงสการเพมมลคาการสงออกกง hinh 0
หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

ในหลายปีมานี้ การผลิตเพื่อส่งออกกุ้งของเวียดนามได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามขึ้นเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกรองจากจีนและอินโดนีเซียและอยู่อันดับหนึ่งระดับโลกในการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก โดยเวียดนามได้ส่งออกกุ้งไปยัง 100 ประเทศและดินแดน เป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่อันดับหนึ่งในตลาดญี่ปุ่น อันดับ 3ในตลาดสหรัฐและเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่อันดับ 4 ของสหภาพยุโรป นาย เจืองดิ่งแหว่ เลขาธิการสมาคมแปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำเวียดนามได้เผยว่า เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกกุ้งอย่างไทย อินเดียและอินโดนีเซีย เวียดนามกำลังมีความได้เปรียบในการส่งออกกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
“เมื่อก่อน ราคากุ้งอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเป็นกุ้งธรรมชาติ  แต่เดี๋ยวนี้ มีการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งมังกรเพื่อจับจำหน่าย ซึ่งทำให้ราคากุ้งลดลง อีกทั้งช่วยเพิ่มแหล่งจัดสรรค์ ส่งเสริมการบริโภคและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กุ้งของเวียดนาม”
นาย ญือวันเกิ๋น อธิบดีกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสังกัดทบวงสัตว์น้ำแห่งกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ หน่วยงานสัตว์นํ้าได้วางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อยื่นให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ยื่นให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนอกเหนือจากกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทยังได้ระบุกุ้งมังกรและกุ้งก้ามกรามเข้าในรายชื่อผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเพื่อส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก
“แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งคือเน้นเพิ่มปริมาณการผลิตในพื้นที่เลี้ยงกุ้งที่กำหนดไว้คือประมาณ 6 – 7 แสนเฮกต้า พร้อมทั้งทำการตรวจสอบแผนการเลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่น้ำกร่อยเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการผลิต”
นาย หวูวันต๊าม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้งขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามได้เน้นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในการผลิตกุ้งพันธุ์และการควบคุมโรคระบาด ควบคู่กันนั้น ยังเน้นขยายตลาดการส่งออกและมีมาตรการรับมือกับการคุ้มครองการเกษตรของประเทศต่างๆที่สร้างกำแพงกีดกันด้านเทคนิก โดยในปี 2017 หน่วยงานสัตว์นํ้าจะปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง
“ต้องเน้นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวและกุ้งนํ้ากล่อยเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมจากปริมาณ 4 ตันต่อเฮกต้าขึ้นเป็น 6 – 8 ตันต่อเฮกต้า พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพาะเลี้ยง มีกลไกและนโยบายเพื่อดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนในด้านนี้ ตลอดจนจัดตั้งสหกรณ์และสมาคมเลี้ยงกุ้งเพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการและลงทุนด้านวิทธยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ในการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก”
ในหลายปีมานี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปัญหานํ้าทะเลซึมในพื้นที่กว้างได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อพื้นที่การเกษตร ดังนั้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นผลักดันการเลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกถือเป็นมาตรการที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ชัดว่า เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้อยู่ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 ต้องถือการส่งออกกุ้งเป็นภาคการส่งออกของหน่วยงานการเกษตรเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว