เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -  เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกว๋างนามที่เชื่อมระหว่างนครดานังกับเมืองเก่าฮอยอาน  ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนามในอนาคต โดยโครงการใหญ่ๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่นนับพันคน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม - ảnh 1ภาพถนนสายหลักในเขตตัวเมืองเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก (Photo: baoquangnam.vn)

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 1996 ซึ่งได้รับการประเมินว่า เป็นหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในภาคกลาง โดยมีโครงการลงทุนของสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก นาย เหงวียนเหงาะ รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้เผยว่า ปัจจุบัน มี 63 โครงการลงทุนที่จดทะเบียน โดยเป็นโครงการเอฟดีไอ 29 โครงการ รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียนเกือบ 3 ล้านล้านด่งและ 490 ดอลลาร์สหรัฐ

“เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกมีสถานะทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติดานังและท่าเรือนํ้าลึกเตียนซา นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมก็ได้รับการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียง”

ทั้งนี้ ศักยภาพและจุดแข็งต่างๆทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจได้ช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก อีกทั้งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆและการผสมผสานเข้ากับประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก นาย เหงวียนเหงาะ รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้เผยต่อไปว่า เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกสามารถสร้างงานทำให้แก่แรงงาน 2 หมื่น 5 พันคน ทำรายได้เข้างบประมาณแผ่นดิน 2 แสนล้านด่ง

นอกเหนือจากโครงการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก ในแผนการพัฒนาเขตภาคเหนือของจังหวัดกว๋างนามยังมีโครงการพัฒนาเขตตัวเมืองใหม่เดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกให้เป็นเขตตัวเมืองที่ทันสมัยและ มีประชากร 1 แสน 5 หมื่นคน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรให้แก่สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก  นาย เหงวียนห่าว รองหัวหน้าคณะกรรมการเขตตัวเมืองใหม่เดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้เผยว่า“ปัจจุบัน มีสถานประกอบการ 70 แห่งเข้ามาลงทุนในเขตตัวเมืองใหม่เดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก รวมยอดเงินลงทุน 4 ล้านล้านด่ง ซึ่งในนั้น สามารถเบิกจ่ายได้ 2.5 ล้านล้านด่ง ซึ่งหลังการก่อสร้างและพัฒนามาเป็นเวลา 15 ปี เขตตัวเมืองใหม่เดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและเอื้อให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของอำเภอเดี่ยนบ่านและจังหวัดกว๋างนาม”

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกเป็นหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนด้านการผลิตและการค้า ซึ่งทำให้เขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตภาคเหนือของจังหวัดกว๋างนาม ปัจจุบัน เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกมีกลไกและนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตนี้มากขึ้น  นาย ตื่อวันห่า รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนการลงทุนและก่อสร้าง 501 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆที่เข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้เผยว่า“บริษัทของเราได้เข้ามาลงทุนในเขตนี้ในช่วงแรกๆหลังจากที่ทางการจังหวัดกว๋างนามมีนโยบายดึงดูดการลงทุน ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญในการพัฒนาของบริษัท ทางบริษัทฯมีความประสงค์ว่า ทางการท้องถิ่นจะสร้างกรอบทางกฎหมายที่เปิดกว้างเพื่อเอื้อให้แก่การประกอบธุรกิจและดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนมากขึ้น”

จนถึงขณะนี้ เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ เช่น การเปิดใช้โรงบำบัดนํ้าเสียขนาด 5 พันลูกบาศก์เมตรต่อวันและการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทางการจังหวัดกว๋างนามกำลังก่อสร้างและพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีกลไกต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนและมีแหล่งบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด