เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำในปี 2019 ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - ในปี 2018 แม้การส่งออกสัตว์น้ำเวียดนามจะประสบอุปสรรคต่างๆแต่มูลค่าการส่งออกยังคงบรรลุ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการขยายตัวของภาคการเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ หน่วยงานสัตว์น้ำเวียดนามได้ตั้งเป้าไว้ว่า มูลค่าการส่งออกในปี 2019จะบรรลุ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำในปี 2019 ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ - ảnh 1Photo Internet

ในไตรมาสแรกของปี 2019 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำของเวียดนามได้บรรลุ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใน 2 เดือนแรกได้บรรลุกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยญี่ปุ่น สหรัฐ จีนและสาธารณรัฐเกาหลีเป็น 4 ตลาดที่นำเข้าสัตว์น้ำจากเวียดนามมากที่สุด

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นาย เหงียนหว่ายนาม รองเลขาธิการสมาพันธ์แปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำเวียดนามหรือวาเซฟเผยว่า หน่วยงานสัตว์น้ำเวียดนามต้องให้ความสนใจถึงปัญหาคุณภาพพร้อมกับการสร้างเครื่องหมายการค้าและฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เช่น เป็นฝ่ายรุกในด้านวัตถุดิบ ควบคุมการผลิตอย่างครบวงจรและรับมือกับกำแพงการค้าต่างๆ เช่น ภาษีต่อต้านการขายทุ่มตลาดปลาสวายและใบเหลือง IUU ของยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานสัตว์น้ำเวียดนามต้องใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู ปรับปรุงและขยายรูปแบบใบรับรองระดับสากลเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค นายเหงียนหว่ายนามเผยว่า            “ในปีต่อๆไป เราจะเห็นความท้าทายต่างๆ เช่น การตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศใหญ่ๆในยุโรปและสหรัฐ ดังนั้นสถานประกอบการควรร่วมมือกับสำนักงานภาครัฐมากขึ้นเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ ถ้าหากผ่านไปได้ ก็หมายความว่า เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราได้แล้ว”

ในปี 2019 นี้ หน่วยงานสัตว์น้ำเวียดนามหวังว่า จะสามารถฟื้นฟูอัตราการขยายตัวได้ โดยการส่งออกปลาสวายเริ่มมีส่วนแบ่งในตลาดใหญ่ๆมากขึ้นและอาจบรรลุมูลค่าการส่งออกที่น่าประทับใจ ซึ่งสหรัฐยังคงเป็นตลาดนำเข้าสัตว์น้ำเวียดนามรายใหญ่โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ควบคู่กันนั้น การส่งออกกุ้งก็ได้รับการคาดหวังว่า จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสหรัฐพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับการลดภาษีขายทุ่มตลาดต่อกุ้งของเวียดนาม

ควบคู่กันนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2019 ข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการได้ช่วยให้สินค้าส่งออกเกือบทั้งหมดของเวียดนาม รวมทั้งสัตว์น้ำได้รับการยกเว้นภาษีในตลาดเหล่านี้ และข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – อียูหรืออีวีเอฟทีเอก็ได้รับการผลักดันเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว สำหรับมาตรการผลักดันการส่งออกสินค้าในเวลาข้างหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเผยว่า“ต้องเน้นปฏิบัติเนื้อหาที่ถูกระบุในกฎหมายสัตว์น้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานสัตว์น้ำ เช่น มาตรฐานและการแนะนำการปฏิบัติให้แก่ท้องถิ่น สองคือต้องหาทางให้อียูยกเลิกใบเหลืองเพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่น พวกเราสามารถปรับปรุงหน่วยงานสัตว์น้ำให้มีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้”

เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าส่งออก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2019 วาเซฟได้กำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมให้แก่สินค้าแต่ละรายการ โดยเฉพาะการส่งออกกุ้งต้องบรรลุ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกปลาสวายอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่กับความพยายามให้อียูยกเลิกใบเหลือง หน่วยงานสัตว์น้ำเวียดนามยังคงพยายามเพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตและการบริโภค การบริหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิตและการเก็บรักษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่การส่งออกสัตว์น้ำของเวียดนามในปี 2019 สามารถบรรลุ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นายเหงียนญือเตียบ อธิบดีกรมดูแลคุณภาพสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำเผยว่า“พวกเรามีข้อเสนอต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรค เช่น มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตและค้ำประกันคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อตอบสนองมาตรฐานของเวียดนามและมาตรฐานของประเทศที่นำเข้าเพื่อให้หน่วยงานการเกษตรเวียดนามขยายการส่งออกต่อไป”

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานสัตว์น้ำและสถานประกอบการ รวมทั้งผู้เพาะเลี้ยงและชาวประมงได้สร้างห่วงโซ่มูลค่า จากการผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการแปรรูปและการแสวงหาตลาด พร้อมทั้งขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด