เวียดนามเข้าร่วมระบบจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ การส่งออกสินค้าเข้าระบบจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยในประเทศต่างๆโดยตรงถือเป็นรูปแบบการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเป็นแนวโน้มที่สถานประกอบการเวียดนามกำลังพยายามบรรลุให้ได้ ปี 2018 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้ปฏิบัติโครงการ “ผลักดันสถานประกอบการเวียดนามเข้าร่วมระบบจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ” เพื่อส่งเสริมการค้าและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของเวียดนาม รวมทั้งเปิดโอกาสเพื่อขยายตลาด ช่วยให้สินค้าเวียดนามสามารถเข้าร่วมระบบจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศมากขึ้น

นับตั้งแต่ต้นปี 2000 ตลาดจำหน่ายเวียดนามเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเริ่มต้นคือระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของบรรดาประเทศยุโรป เช่น Metro ของเยอรมนี BigC ของกลุ่มบริษัท Bourbon ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นสถานประกอบการส่งออกเวียดนามสามารถเข้าถึงระบบจำหน่ายของประเทศต่างๆในเวียดนามได้โดยตรง ซึ่งในช่วงก่อนแม้สินค้าเวียดนามได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้บริการตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทนำเข้า ซึ่งไม่สามารถส่งเสริมความได้เปรียบในการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงระบบจำหน่ายต่างประเทศโดยตรงเพื่อขยายตลาด นายดั่งหว่างหาย อธิบดีกรมยุโรปสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามเผยว่า            “ในการส่งออกสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย สถานประกอบการเวียดนามมีความเสียเปรียบต่างๆ ซึ่งก่อนอื่นคือ ไม่ทราบความต้องการของผู้บริโภค สองคือไม่เข้าใจการบริหารของระบบจำหน่ายรายใหญ่ระดับโลกและสามคือไม่สามารถประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของตนได้ หากส่งออกผ่านตัวแทนจำหน่าย สินค้าของเวียดนามจะถูกเปลี่ยนยี่ห้อตามยี่ห้อของบริษัทนั้นๆ และบางทีก็ไม่มีการบ่งชี้ว่า ผลิตที่เวียดนามด้วย”

เมื่อปี 2011 นับเป็นครั้งแรกที่สัปดาห์สินค้าเวียดนามได้จัดขึ้น ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Big C ของกลุ่มบริษัท Bourbon ประเทศฝรั่งเศส โดยนอกจากทำการประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการเวียดนามยังได้รับการฝึกอบรมโดยตรงในด้านบุคลากรการจำหน่ายจากกลุ่มบริษัทฯอีกด้วย จากผลสำเร็จในเบื้องต้นนั้น ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2014 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้จัดสัปดาห์สินค้าเวียดนามในระบบซุปเปอร์มาร์เก็ต Metro ของเยอรมนีและBigC ของฝรั่งเศสต่อไป ถึงเดือนมิถุนายนปี 2016 ทางกระทรวงฯได้ขยายไปยังตลาดเอเชีย รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น และจัดคณะผู้แทนเวียดนามไปเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ก ไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะในสัปดาห์สินค้าเวียดนามที่ Aeon ของญี่ปุ่น ยังมีการจัดการสัมมนา ฟอรั่มและโครงการฝึกอบรมสนับสนุนสถานประกอบการต่างชาติ ซึ่งสถานประกอบการเวียดนามได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศและสามารถส่งออกสินค้าโดยตรง เช่น ส่งออกชาไปยังประเทศอิตาลี ส่งออกข้าวและเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังระบบจำหน่ายสินค้าของฝรั่งเศส เป็นต้น นายเหงียนเท้เติน ผู้อำนวยการบริษัทชา เติมลานเผยว่า            “การประชาสัมพันธ์ของกรมตลาดยุโรปสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ช่วยให้บริษัทเติมลานสามารถเข้าถึงตลาดยุโรปได้อย่างสะดวกและสินค้าของเราสามารถเจาะตลาดฝรั่งเศสผ่านระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตแทงบิ่งได้”

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสามารถเข้าถึงระบบจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยของโลก สถานประกอบการเวียดนามต้องใช้มาตรการแก้ไขอย่างพร้อมเพรียงจากการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายและการบริโภค ดังนั้น นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้อนุมัติโครงการ “ผลักดันสถานประกอบการเวียดนามให้เข้าร่วมระบบจำหน่ายสินค้าต่างประเทศถึงปี 2020” ผ่านการปฏิบัติมาตรการที่พร้อมเพรียงต่างๆ โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะจัดสัปดาห์สินค้าเวียดนามในต่างประเทศและจัดการสัมมนากับผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของประเทศต่างๆที่กำลังประกอบธุรกิจในเวียดนาม ส่วนผู้จำหน่ายสินค้าเหล่านี้จะประสานงานในการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้เวียดนามสามารถส่งออกสินค้าไปเข้าร่วมระบบจำหน่ายสินค้าของพวกเขาได้โดยตรง ส่วนเป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อถึงปี 2020 สินค้าของเวียดนามสามารถเข้าถึงระบบจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ในยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งในประเทศที่ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด