เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนในปี๒๐๑๔

(VOVworld) –    แม้เศรษฐกิจเวียดนามในปี๒๐๑๓จะประสบความยากลำบากก็ตามแต่การขยายตัวก็ยังคงเป็นไปอย่างน่าประทับใจซึ่งผลสำเร็จนี้พร้อมกับประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคเมื่อ๒ปีก่อนและผลจากนโยบายที่ประกาศใช้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวในปี๒๐๑๔

(VOVworld) –   แม้เศรษฐกิจเวียดนามในปี๒๐๑๓จะประสบความยากลำบากก็ตามแต่การขยายตัวก็ยัง คงเป็นไปอย่างน่าประทับใจซึ่งผลสำเร็จนี้พร้อมกับประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค เมื่อ๒ปีก่อนและผลจากนโยบายที่ประกาศใช้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวในปี๒๐๑๔

เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนในปี๒๐๑๔  - ảnh 1
เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนในปี๒๐๑๔ (Photo:tapchitaichinh)

หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดและเป็นพื้นฐานเพื่อยืนยันว่า เศรษฐกิจของเวียดนามในปี๒๐๑๔จะมีการขยายตัวที่เข้มแข็งคือ สินค้าเวียดนามถูกส่งออกไปยังกว่า๒๐๐ประเทศและท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเวียดนามยังคงมี๒๐กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงกว่า๑พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะ สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเต้อร์และสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังรองเท้าซึ่งคิดเป็นร้อยละ๕๐ของยอดมูลค่าการส่งออกยังคงมีอัตราการขยายตัวที่น่ายินดี นอกจากความต้องการพัฒนาการส่งออกสินค้าประเภทใหม่ๆและ สินค้าที่ผลิตตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกและตามยุทธศาสตร์การส่งออกแล้ว เวียดนามยังมีสินค้าที่ใช้ความได้เปรียบด้านธรรมชาติ และแหล่งแรงงาน เช่น สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์เกษตร สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับผลสำเร็จที่ได้ประสบมา นายเลดังแยวงนักวิชาการด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า“การพัฒนาของเศรษฐกิจใน๒ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับการปฏิรูป ถ้ามีการปฏิรูป จะมีการขยายตัว ปัจจุบัน  รัฐบาลได้มีการปฏิรูป เช่น การปรับปรุงโครงสร้างระบบธนาคาร การประกาศใช้นโยบายใหม่ๆและ ควรทำการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนต่อไป รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์”
ปี๒๐๑๔ ได้มีการพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนาม จะมีการขยายตัวอย่างช้าๆ เขตที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงรักษาอัตราการขยายตัวต่อไป แต่ไม่มีก้าวกระโดด ภาคบริการจะมีการขยายตัวสูงกว่าปี๒๐๑๓แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นายเหงวียนบ๊าเอิน เลขาธิการสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกล่าวว่า ในเวลาข้างหน้า เพื่อให้สถานประกอบการสามารถพัฒนาต่อไปได้ เศรษฐกิจมหภาคต้องมีเสถียรภาพและนโยบายงบประมาณและการเงินต้องมีความสอดคล้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดและนักลงทุนซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี๒๐๑๔“นโยบายงบประมาณ ความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคแล ความเชื่อมั่นต่อตลาดได้รับการยืนยัน บรรยากาศการลงทุนของเวียดนามยังคงเป็นที่น่าดึงดูดใจของภูมิภาค ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินยังคงอยู่ในระดับสูง การลงทุนจากงบประมาณลดลง ส่วนการลงทุนด้านสังคมเพิ่มขึ้นซึ่งนโยบายต่างๆจะช่วยแก้ไขอุปสรรคนั้นๆ โดยเฉพาะ การพัฒนานโยบายผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและยกระดับประสิทธิภาพของสถานประกอบการภาครัฐต่อไป พัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดอย่างเสมอภาค โปร่งใสและตลาดภาคเอกชนมีการลงทุนจากต่างประเทศประมาณกว่าร้อยละ๖ เราะจะสามารถรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้”
คุณมายถิ่ทู ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อมูลแห่งชาติแห่งกระทรวงวางแผนและการลงทุนให้ข้อสังเกตุว่า ในปี๒๐๑๔ เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวไม่สูงมากแต่ก็มีสัญญาณที่น่ายินดี สาเหตุเพราะว่า การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเริ่มได้รับการปฏิบัติจึงต้องการเวลาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการขยายตัว ภายหลัง๑ถึง๒ปี การลงทุนจะส่งผลในทางบวกต่อการขยายตัวและปัจจัยอื่นๆ ในช่วงปี๒๐๑๔ถึงปี๒๐๑๕ เศรษฐกิจจะมีการขยายตัวอย่างน่าประทับใจ คุณมายถิ่ทูกล่าวว่า“สถานประกอบการได้ฟันฝ่าช่วงที่ยากลำบากที่สุดและสามารถพัฒนาด้วยตนเอง ส่วนบรรดาสถานประกอบการที่กำลังดำเนินงานในปัจจุบันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถภาพของตนในการแสวงหาโอกาสการลงทุนและประกอบธุรกิจ การขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศจะมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาของสถานประกอบการ การผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและสามารถเข้าร่วมการผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้ตลาดโลก” ในปี๒๐๑๔ การลงทุนของภาคเอกชนจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากนโยบายช่วยเหลือการผลิตและประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติในเวลาที่ผ่านมาได้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ การซื้อขาย การถ่ายโอนโครงการและการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น พร้อมกับการผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนต่อไปและความพยายามของบรรดาสถานประกอบการเองจะทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามในปี๒๐๑๔มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด