เศรษฐกิจเวียดนามใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕-มุ่งสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง

(VOVWorld)-เศรษฐกิจเวียดนามได้มีสัญญาณที่สดใสใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕  โดยอัตราการขยายตัวของจีดีพีได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ๖.๓เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี๒๐๑๑  คาดว่า ใน๖เดือนที่เหลือของปีนี้  เวียดนามจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่ด้วยผลงานที่ได้บรรลุ จะช่วยผลักดันให้บรรดาสถานประกอบการและนักลงทุนชาวต่างชาติพยายามมากขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จในปีนี้

(VOVWorld)-เศรษฐกิจเวียดนามได้มีสัญญาณที่สดใสใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕  โดยอัตราการขยายตัวของจีดีพีได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ๖.๓เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี๒๐๑๑  คาดว่า ใน๖เดือนที่เหลือของปีนี้  เวียดนามจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่ด้วยผลงานที่ได้บรรลุ จะช่วยผลักดันให้บรรดาสถานประกอบการและนักลงทุนชาวต่างชาติพยายามมากขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จในปีนี้

เศรษฐกิจเวียดนามใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕-มุ่งสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง - ảnh 1

ใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕ อัตราการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำและการบริการได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม  โดยอัตราการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอยู่ที่กว่าร้อยละ๙ อัตราการขยายตัวด้านการบริการอยู่ที่ร้อยละ๕  การขยายตัวด้านการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำอยู่ที่ร้อยละ๒.๔  ดัชนีการผลิตของหน่วยงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ๙.๖เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  นอกจากนี้ การพัฒนาสถานประกอบการใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕ก็มีสัญญาณที่น่ายินดี   โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนใหม่กว่า๔หมื่น๕พันแห่ง  ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งในด้านจำนวนและเงินทุนจดทะเบียนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ๖๐ของจีดีพี  นี่เป็นสัญญาณที่น่ายินดีของเศรษฐกิจเวียดนามและแสดงให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนและการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ  นาย หวูเตี๊ยนหลก หัวหน้าหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า  ถึงแม้สถานประกอบการยังคงประสบอุปสรรคมากมายแต่ก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น  บรรดาสถานประกอบการได้มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจ  ผมเห็นว่า  บรรดาสถานประกอบการจะประสบความสำเร็จในการผลิต  ซึ่งจะช่วยผลักดันความพยายามในการปฏิรูปของรัฐบาลเวียดนามและการเปิดตลาดในกรอบข้อตกลงการค้าเสรีที่จะได้รับการลงนาม
จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน  ดัชนีราคาผู้บริโภคถัวเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ๐.๘๖เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ซึ่งค่อนข้างต่ำในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ  เอื้อให้แก่การปรับปรุงราคาสินค้าและการบริการสาธารณะตามกลไกตลาด  ลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ ผลักดันการผลิตและการประกอบธุรกิจ

เศรษฐกิจเวียดนามใน๖เดือนแรกของปี๒๐๑๕-มุ่งสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง - ảnh 2
ศาสตราจารย์ดร. เฉิ่นดิ่งเทียน หัวหน้าสถาบันเศรษฐกิจเวียดนาม

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี คาดว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะประสบอุปสรรคนานัปการ ซึ่งบังคับให้รัฐบาลและบรรดาสถานประกอบการต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพยายามมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้  โดยเฉพาะ ในด้านการเกษตรเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยธรรมชาติ  ศาสตราจารย์ดร. เฉิ่นดิ่งเทียน หัวหน้าสถาบันเศรษฐกิจเวียดนามได้เผยว่า ภัยธรรมาชาติส่งผลกระทบต่อการผลิตและเสถียรภาพของสังคม   การขาดแคลนน้ำไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรเท่านั้น หากยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมและการบริการอีกด้วย  โดยเฉพาะ ปีนี้ การปรากฏการณ์เอลนีโนและอากาศร้อนผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานการเกษตร  ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าไว้ว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี๒๐๑๕จะอยู่ที่ร้อยละ๖.๒  กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้วางแผนคาดการณ์๓ประการเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประการแรกคือ ถ้าหากหน่วยงานการเกษตรประสบอุปสรรคเนื่องจากภัยแล้งและสถานการณ์การขุดเจาะน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำเหมือนใน๖เดือนที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวก็ยากที่จะบรรลุร้อยละ๖.๒  ประการที่๒  ถ้าหากหน่วยงานการเกษตรเวียดนามยังคงประสบความยากลำบากแต่ถ้าหากมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมการทำเหมืองและตลาดการส่งออก ก็ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ได้    ตามแผนการคาดการณ์ที่๓  เวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ได้  โดยอาศัยความคล่องตัวของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  โดยเฉพาะ นโยบายทางการเงินและมาตรการต่อต้านการลักลอบนำเข้าของเถื่อนและสินค้าปลอม  นาย เหงวียนบิ๊กเลิม อธิบดีทบวงสถิติได้ให้ข้อสังเกตว่า แผนคาดการณ์ที่๒มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับสาธารณรัฐเกาหลี  โดยอัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเวียดนามไปยังสาธารณรัฐเกาหลีจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา  หวังว่า ในปลายปีนี้ ตลาดยุโรปจะนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรของเวียดนาม  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำก่อนเทศกาลครีสต์มาส   อัตราการส่งออกของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี รัฐบาลจะเน้นสนับสนุนหน่วยงานการเกษตรและมีมาตรการเพื่อผลักดันการส่งออกและลดการนำเข้า
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระยะยาว ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้และปีต่อๆไป  รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายทางการเงินที่คล่องตัว  ปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ  โดยเฉพาะ การปรับปรุงระบบธนาคารและลดกำแพงกีดกันทางการค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเอกชนภายในประเทศ.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด