โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ

(VOVWORLD) - พิธีเปิดตัวถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีขึ้นตรงกับวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนหลังการก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี การเปิดใช้ถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือที่ประกอบด้วยกรุงฮานอย เมืองท่าไฮฟองและจังหวัดกว๋างนิง
โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ - ảnh 1 สะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยน  (Photo: vietnamnet)

โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยน รวมยอดเงินลงทุนเกือบ 12 ล้านล้านด่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินโอดีเอของญี่ปุ่น ส่วนรัฐบาลเวียดนามลงทุน 1.8 ล้านล้านด่ง  โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2014โดยบริษัท Sumitomo Mitsui บริษัท เจื่องเซินและบริษัท Cienco4  ถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยน มีความยาวกว่า 15 กิโลเมตร รวมทั้งสะพานข้ามทะเลดิ่งหวู – ก๊าดหายที่มีความยาว 5,4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนคือส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ท่าเรือนานาชาติแหลกเหวี่ยน โดยเชื่อมโยงกับถนนไฮเวย์สายกรุงฮานอย-เมืองท่าไฮฟอง ทางหลวงหมายเลข 5 ทางหลวงหมายเลข18 ทางรถไฟสายกรุงฮานอย- เมืองท่าไฮฟอง  ถนนไฮเวย์สายโหน่ยบ่าย-ฮาลองและท่าอากาศยานนานาชาติก๊าดบี ดังนั้น การเปิดใช้กิจการทั้งหมดของโครงการดังกล่าวจะมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือที่ประกอบด้วยกรุงฮานอย เมืองท่าไฮฟองและจังหวัดกว๋างนิง

เฉพาะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มียอดเงินลงทุนเกือบ 12 ล้านล้านด่ง  สะพานมีความสูง 12 เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สามารถแล่นผ่านได้  ส่วนถนนมี4เลน  จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะได้มีการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม พันโทโด๊ะแหมงหุ่งจากกลุ่มบริษัทเจื่องเซิน ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนที่เชื่อมต่อสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้เผยว่า“ทางบริษัทฯได้ระดมพลังทุกแหล่งและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อปฏิบัติโครงการให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนด ซึ่งมีส่วนร่วมคํ้าประกันความมั่งคง งานด้านกลาโหมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น”

โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีการเชื่อมโยงกับถนนไฮเวย์สายกรุงฮานอย-เมืองท่าไฮฟองและถนนที่เชื่อมเขตนิคมอุตสาหกรรมดิ่งหวู ดังนั้นการเปิดใช้ถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนจะช่วยส่งเสริมจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการท่องเที่ยว ลดเวลา ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าด้วยเรือข้ามฟาก อีกทั้งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตริมฝั่งทะเลของเมืองท่าไฮฟอง สนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบนเกาะก๊าดบ่าและเขตปริมณฑล ตลอดจนสร้างงานทำที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในอำเภอเกาะก๊าดหาย คุณ จูเงวียนไก่ ชาวบ้านคนหนึ่งในอำเภอเกาะก๊าดหายได้เผยว่า“เมื่อก่อนนี้ การสัญจรไปมาระหว่างเมืองท่าไฮฟองกับอำเภอเกาะก๊าดหายมีความลำบากมาก พรรคและรัฐได้มีนโยบายลงทุนโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนเพื่อลดเวลาเดินทางระหว่างเกาะก๊าดหายกับใจกลางเมืองท่าไฮฟอง ซึ่งถือเป็นโครงการแห่งศตวรรษของเมืองท่าไฮฟองและอำเภอเกาะก๊าดหาย”

สำหรับเมืองท่าไฮฟอง การเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนจะช่วยเชื่อมโยงและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจเขตริมฝั่งทะเล มีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดิ่งหวู-ก๊าดหาย โดยเฉพาะโครงการสำคัญๆที่กำลังได้รับการปฏิบัติในอำเภอเกาะก๊าดหาย เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือนานาชาติไฮฟอง โครงการของเครือบริษัทVingroup และเครือบริษัท Sungroupทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนคือโครงการแห่งศตวรรษ ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือเวียดนาม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด