แนวโน้มการพัฒนาตลาดเงินทุนในเวียดนาม

แนวโน้มการพัฒนาตลาดเงินทุนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์เป็นช่องทางระดมเงินทุนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยได้มีการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการบริหารและสร้างความโปร่งใสด้านการเงิน ดังนั้นตลาดเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นจุดนัดพบของนักลงทุนและสถานประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนา
 จังหวัดฮึงเอียนอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

จังหวัดฮึงเอียนอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

(VOVWORLD) - ฮึงเอียนคือจังหวัดหนึ่งในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักฮานอย-ไฮฟอง-กว๋างนิง ในหลายปีมานี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฯได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากการดึงดูดการลงทุนเข้านิคมอุตสาหกรรต่างๆ โดยเฉพาะทางการจังหวัดฯได้มีมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น...
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - รายงานดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกระยะปี 2017 – 2018 ที่ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกประกาศเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่า เวียดนามอยู่อันดับที่ 55 จากทั้งหมด 137...
พัฒนาการท่องเที่ยวเวียดนามให้เป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

พัฒนาการท่องเที่ยวเวียดนามให้เป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

(VOVWORLD) - เมื่อหลายปีมานี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างข้ามขั้นในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและคุณภาพการบริการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...
ตัวเลขที่น่าประทับใจของการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

ตัวเลขที่น่าประทับใจของการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

(VOVWORLD) - รายงานล่าสุดของกรมการลงทุนจากต่างประเทศสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนระบุว่า ใน 9 เดือนที่ผ่านมา ยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอจดทะเบียนใหม่อยู่ที่กว่า...
ส่งเสริมข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู

ส่งเสริมข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู

(VOVWORLD) -                 เวียดนามและสหภาพยุโรปกำลังผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่เพื่อส่งเสริมการอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี หรือ EVFTAในต้นปี 2018 ซึ่งการที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จะช่วยผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย
จุดประกายความฝันแห่งการพัฒนาเครื่องหมายการค้ารถยนต์เวียดนาม

จุดประกายความฝันแห่งการพัฒนาเครื่องหมายการค้ารถยนต์เวียดนาม

(VOVWORLD) -             ในโอกาสวันชาติเวียดนาม 2 กันยายน ณ เมืองท่าไฮฟอง เครือบริษัท Vingroup ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบรนด์...
โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ

โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ

(VOVWORLD) - พิธีเปิดตัวถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีขึ้นตรงกับวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนหลังการก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี การเปิดใช้ถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือที่ประกอบด้วยกรุงฮานอย เมืองท่าไฮฟองและจังหวัดกว๋างนิง
การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม

การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวียดนาม การให้บริการโลจิสติกส์เริ่มพัฒนาในช่วงปี 1990 บนพื้นฐานของการบริการขนส่งและคลังสินค้า ปัจจุบัน  การให้บริการโลจิสติกส์ได้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญในเวียดนาม...
พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม

พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่พลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังลดน้อยลง แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและคํ้าประกันความมั่นคงด้านพลังงานในเวียดนาม
ความพยายามผลักดันการเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

ความพยายามผลักดันการเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

(VOVWORLD) - ในรอบ 2ปีมานี้ โดยเฉพาะใน 6 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการแลกเปลี่ยนการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเวียดนามอยู่อันดับ 2 ในกลุ่มอาเซียนที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียมากที่สุดและได้เปรียบดุลการค้ารัสเซีย ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ...
จังหวัดกว๋างนามเสริมศักยภาพของเขตเศรษฐกิจริมฝั่งทะเล

จังหวัดกว๋างนามเสริมศักยภาพของเขตเศรษฐกิจริมฝั่งทะเล

(VOVWORLD) - จังหวัดกว๋างนามอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคกลาง มีศักยภาพและจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งบุคลากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริการและการท่องเที่ยว โดยทางการจังหวัดฯกำลังสร้างสรรค์และพัฒนาเขตเศรษฐกิจในอำเภอ เขตตัวเมืองและนครทางทิศตะวันออก ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม

ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม

(VOVWORLD) -  มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และสัตว์นํ้าของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าการส่งออกใน 7...
การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

(VOVWORLD) - โสมหงอกลิงคือสมุนไพรที่พบได้บนภูเขาหงอกลิงบริเวณระหว่างจังหวัดกอนตูมกับจังหวัดกว๋างนามเท่านั้น เป็น 1 ใน 5 สายพันธุ์โสมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยอำเภอนามจ่ามี...
Thaco เจื่องหายจูลาย  - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

Thaco เจื่องหายจูลาย - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงนามในมติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายเมื่อ ๑๔ปีก่อน  ก็ได้มีการก่อสร้างโรงงานต่างๆ ซึ่งทำให้เขตพื้นที่ดินทรายแห่งนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง  โดยบริษัท Thaco...
เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -  เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกว๋างนามที่เชื่อมระหว่างนครดานังกับเมืองเก่าฮอยอาน  ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนามในอนาคต โดยโครงการใหญ่ๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่นนับพันคน
เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - ในการสร้างสรรค์และพัฒนาในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆและปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งผลสำเร็จในการสร้างสรรค์และพัฒนาเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้มีส่วนร่วมที่สำคัญและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดกว๋างนาม
รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - รูปแบบ“การปลูกดอกไม้บนคันนา”คือรูปแบบการผลิตใหม่ที่ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องบนพื้นที่ 10 เฮกต้าของสหกรณ์อานเหยด อำเภอลองเดี่ยน จังหวัดบ่าเหรีย...