ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ สถานประกอบการภาครัฐได้รับการปรับปรุงตามกลไกตลาด โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งได้แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนนั้นดำเนินไปอย่างล้าช้าและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องมีมาตรการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีประสิทธิภาพและจริงจัง
จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

(VOVworld) -  ในหลายปีมานี้ จังหวัดด่งนายตั้งเป้าหมายว่า จะดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ...
การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

(VOVworld) - ในหลายปีมานี้ หน่วยงานการเกษตรได้ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรักษาอัตราการขยายตัว ซึ่งควบคู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก การสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

(VOVworld) - ปี 2017 เป็นปีที่มีความหมายสำคัญในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2016 – 2020 ซึ่งเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีที่ร้อยละ 6.7 ที่รัฐสภาได้วางไว้...
การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

(VOVworld) - ในหลายวันที่ผ่านมา เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงรู้สึกดีใจมากเมื่อทราบข่าวว่า โครงการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หรือ SRP ของเครือบริษัท...
พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

(VOVworld) –  การให้บริการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและท้องถิ่น ถึงแม้ยังมีข้อจำกัดมากมาย แต่การให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการนำเข้าส่งออกประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ
เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

(VOVworld) - ในปี 2016 เวียดนามได้สร้างสถิติด้านการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ 1หมื่น 5 พัน 8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ...
หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

(VOVworld) - กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกำลังจัดทำโครงการพัฒนาอุตสหกรรมกุ้ง โดยตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกกุ้งอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025
จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

(VOVworld) - ปัจจุบัน แนวโน้มการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังนำไปสู่ความสำเร็จในการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเวียดนาม อย่างเช่น ที่จังหวัดห่านาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นจากแนวโน้มดังกล่าว
ให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVworld) - การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในหลายปีมานี้ ได้ช่วยให้สถานประกอบการตระหนักได้ดีถึงศักยภาพและจุดแข็งของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะความรับผิดชอบของสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ – ช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ – ช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVworld) - ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ มีมูลค่าคิดเป็นกว่า 90% ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ปัจจุบัน นครโฮจิมินห์กำลังผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการ ดังนั้น...
เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

(VOVworld) - ในปี 2016 นับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามบรรลุเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่น้อยจากสวนผักผลไม้ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง อันเป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นพัฒนาผลไม้ให้เป็นสินค้าส่งออกหลักนอกเหนือจากข้าวของเวียดนาม
หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

(VOVworld) - หน่วยงานการเกษตรเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเกษตรในเขตนี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเครื่องหมายการค้าถือเป็นแนวทางการพัฒนาใหม่ของหน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง
ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

(VOVworld) - ปี2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นปีแรกในวาระ 5ปีของรัฐบาลชุดใหม่เพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในปี 2017
หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

(VOVworld) - ในปี 2017 หน่วยงานการเกษตรจะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เช่น ตลาดส่งออก การรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันมีความผันผวนมากขึ้นเพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวในหลายปีที่ผ่านมา
จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้เลือกปี2016เป็นปีแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งชาติ โดยได้ปฏิบัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจนถึงปี 2025 เพื่อสร้างกระแสการลงทุนครั้งใหม่ ซึ่งทำให้จำนวนสถานประกอบการสตาร์ทอัพและกองทุนร่วมลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีการขยายตัวทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

(VOVworld)-ปี2017เวียดนามจะต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายต่างๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศแต่ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ เวียดนามยังคงมีเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกให้เศรษฐกิจขยายตัว
“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

(VOVworld)-เพื่อปฏิบัติเป้าหมายแห่งการผสมผสานนั้น ชมรมผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเราจะมาศึกษาดูว่าพวกเขามีความคิดและปฏิบัติกันอย่างไรบ้างผ่านบทความของนักข่าวบุ่ยหั่งที่พาดหัวว่า “ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”