โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ

โครงการเตินหวู – แหลกเหวี่ยนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคเหนือ

(VOVWORLD) - พิธีเปิดตัวถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีขึ้นตรงกับวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนหลังการก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี การเปิดใช้ถนนและสะพานข้ามทะเลเตินหวู – แหลกเหวี่ยนได้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือที่ประกอบด้วยกรุงฮานอย เมืองท่าไฮฟองและจังหวัดกว๋างนิง
การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม

การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวียดนาม การให้บริการโลจิสติกส์เริ่มพัฒนาในช่วงปี 1990 บนพื้นฐานของการบริการขนส่งและคลังสินค้า ปัจจุบัน  การให้บริการโลจิสติกส์ได้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญในเวียดนาม...
พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม

พัฒนาพลังงานทดแทนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่พลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังลดน้อยลง แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและคํ้าประกันความมั่นคงด้านพลังงานในเวียดนาม
ความพยายามผลักดันการเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

ความพยายามผลักดันการเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

(VOVWORLD) - ในรอบ 2ปีมานี้ โดยเฉพาะใน 6 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการแลกเปลี่ยนการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเวียดนามอยู่อันดับ 2 ในกลุ่มอาเซียนที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียมากที่สุดและได้เปรียบดุลการค้ารัสเซีย ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ...
จังหวัดกว๋างนามเสริมศักยภาพของเขตเศรษฐกิจริมฝั่งทะเล

จังหวัดกว๋างนามเสริมศักยภาพของเขตเศรษฐกิจริมฝั่งทะเล

(VOVWORLD) - จังหวัดกว๋างนามอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคกลาง มีศักยภาพและจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งบุคลากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริการและการท่องเที่ยว โดยทางการจังหวัดฯกำลังสร้างสรรค์และพัฒนาเขตเศรษฐกิจในอำเภอ เขตตัวเมืองและนครทางทิศตะวันออก ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม

ขยายตลาดส่งออกผักและผลไม้เวียดนาม

(VOVWORLD) -  มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และสัตว์นํ้าของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าการส่งออกใน 7...
การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

(VOVWORLD) - โสมหงอกลิงคือสมุนไพรที่พบได้บนภูเขาหงอกลิงบริเวณระหว่างจังหวัดกอนตูมกับจังหวัดกว๋างนามเท่านั้น เป็น 1 ใน 5 สายพันธุ์โสมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยอำเภอนามจ่ามี...
Thaco เจื่องหายจูลาย  - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

Thaco เจื่องหายจูลาย - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงนามในมติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายเมื่อ ๑๔ปีก่อน  ก็ได้มีการก่อสร้างโรงงานต่างๆ ซึ่งทำให้เขตพื้นที่ดินทรายแห่งนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง  โดยบริษัท Thaco...
เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -  เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกว๋างนามที่เชื่อมระหว่างนครดานังกับเมืองเก่าฮอยอาน  ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนามในอนาคต โดยโครงการใหญ่ๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่นนับพันคน
เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - ในการสร้างสรรค์และพัฒนาในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆและปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งผลสำเร็จในการสร้างสรรค์และพัฒนาเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้มีส่วนร่วมที่สำคัญและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดกว๋างนาม
รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - รูปแบบ“การปลูกดอกไม้บนคันนา”คือรูปแบบการผลิตใหม่ที่ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องบนพื้นที่ 10 เฮกต้าของสหกรณ์อานเหยด อำเภอลองเดี่ยน จังหวัดบ่าเหรีย...
หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในปี 2017

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในปี 2017

(VOVWORLD) - ในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับกำแพงกีดกันด้านเทคนิกของประเทศนำเข้าและการแข่งขันที่นับวันดุเดือดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรค์ในการปฏิบัติเป้าหมายบรรลุมูลค่าการส่งออกสัตว์นํ้า 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นต้องมีมาตรการอะไรเพื่อพันฝ่าอุปสรรค์ดังกล่าว...
การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าเวียดนาม

การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าเวียดนาม

(VOVWORLD) - การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าของตนคือแนวโน้มที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในโลก รวมถึงเวียดนามโดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก แต่อย่างไรก็ตาม นี่ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับสถานประกอบการเวียดนามโดยเฉพาะการพัฒนาสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวในระดับโลก
เพื่อเป้าหมาย ถึงปี2020มีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป้าหมาย ถึงปี2020มีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2020 ตามที่ได้ระบุในมติของรัฐบาล รัฐบาลกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถานประกอบการภาคเอกชน การบริหารภาครัฐ...
โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน

(VOVWORLD) -สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวเป็นแหล่งสร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน  ช่วยระดมแหล่งพลังจากสังคมให้แก่การลงทุนเพื่อพัฒนาของท้องถิ่นต่างๆ  ในเวลาที่ผ่านมา จากความช่วยเหลือขององค์การเยาวชนกับภาระหน้าที่ Youth with a...
ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ สถานประกอบการภาครัฐได้รับการปรับปรุงตามกลไกตลาด โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งได้แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนนั้นดำเนินไปอย่างล้าช้าและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องมีมาตรการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีประสิทธิภาพและจริงจัง
จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

(VOVworld) -  ในหลายปีมานี้ จังหวัดด่งนายตั้งเป้าหมายว่า จะดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ...