การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

18/4/2560 - 15:37

(VOVworld) - ในหลายปีมานี้ หน่วยงานการเกษตรได้ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรักษาอัตราการขยายตัว ซึ่งควบคู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก การสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

11/4/2560 - 16:10

(VOVworld) - ปี 2017 เป็นปีที่มีความหมายสำคัญในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2016 – 2020 ซึ่งเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีที่ร้อยละ 6.7 ที่รัฐสภาได้วางไว้ ต้องมีมาตรการที่เร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาที่จะถึง

รายละเอียด

การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

4/4/2560 - 15:21

(VOVworld) - ในหลายวันที่ผ่านมา เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงรู้สึกดีใจมากเมื่อทราบข่าวว่า โครงการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หรือ SRP ของเครือบริษัท โหลกเจิ่ย องค์การ IFC ที่เป็นสมาชิกของธนาคารโลก สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและฟอรั่มข้าวที่ยั่งยืนระหว่างประเทศจะได้รับการปฏิบัติต่อไป ก่อนหน้านั้น โครงการนี้ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องเป็นเวลา 2 ปี โดยได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

รายละเอียด

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

28/3/2560 - 7:00

(VOVworld) – การให้บริการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและท้องถิ่น ถึงแม้ยังมีข้อจำกัดมากมาย แต่การให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการนำเข้าส่งออกประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ

รายละเอียด

เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

21/3/2560 - 14:45

(VOVworld) - ในปี 2016 เวียดนามได้สร้างสถิติด้านการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ 1หมื่น 5 พัน 8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ ส่วนในปี 2017 เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเนื่องจากโอกาสต่างๆในกระบวนการผสมผสานด้านเศรษฐกิจและความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจต่อไป

รายละเอียด

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

14/3/2560 - 15:44

(VOVworld) - กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกำลังจัดทำโครงการพัฒนาอุตสหกรรมกุ้ง โดยตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกกุ้งอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025

รายละเอียด

จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

7/3/2560 - 15:09

(VOVworld) - ปัจจุบัน แนวโน้มการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังนำไปสู่ความสำเร็จในการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเวียดนาม อย่างเช่น ที่จังหวัดห่านาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นจากแนวโน้มดังกล่าว

รายละเอียด

ให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

28/2/2560 - 15:07

(VOVworld) - การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในหลายปีมานี้ ได้ช่วยให้สถานประกอบการตระหนักได้ดีถึงศักยภาพและจุดแข็งของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะความรับผิดชอบของสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ – ช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ – ช่องทางระดมเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

21/2/2560 - 15:21

(VOVworld) - ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ มีมูลค่าคิดเป็นกว่า 90% ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ปัจจุบัน นครโฮจิมินห์กำลังผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการถอนเงินลงทุนภาครัฐในสถานประกอบการ ดังนั้น การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

14/2/2560 - 15:07

(VOVworld) - ในปี 2016 นับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามบรรลุเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่น้อยจากสวนผักผลไม้ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง อันเป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นพัฒนาผลไม้ให้เป็นสินค้าส่งออกหลักนอกเหนือจากข้าวของเวียดนาม

รายละเอียด

หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

8/2/2560 - 15:33

(VOVworld) - หน่วยงานการเกษตรเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเกษตรในเขตนี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเครื่องหมายการค้าถือเป็นแนวทางการพัฒนาใหม่ของหน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง

รายละเอียด

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

24/1/2560 - 16:00

(VOVworld) - ปี2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นปีแรกในวาระ 5ปีของรัฐบาลชุดใหม่เพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในปี 2017

รายละเอียด

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

17/1/2560 - 15:14

(VOVworld) - ในปี 2017 หน่วยงานการเกษตรจะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เช่น ตลาดส่งออก การรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันมีความผันผวนมากขึ้นเพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวในหลายปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

10/1/2560 - 16:03

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้เลือกปี2016เป็นปีแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งชาติ โดยได้ปฏิบัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจนถึงปี 2025 เพื่อสร้างกระแสการลงทุนครั้งใหม่ ซึ่งทำให้จำนวนสถานประกอบการสตาร์ทอัพและกองทุนร่วมลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีการขยายตัวทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

1/1/2560 - 0:00

(VOVworld)-ปี2017เวียดนามจะต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายต่างๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศแต่ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ เวียดนามยังคงมีเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกให้เศรษฐกิจขยายตัว

รายละเอียด

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

30/12/2559 - 14:21

(VOVworld)-เพื่อปฏิบัติเป้าหมายแห่งการผสมผสานนั้น ชมรมผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเราจะมาศึกษาดูว่าพวกเขามีความคิดและปฏิบัติกันอย่างไรบ้างผ่านบทความของนักข่าวบุ่ยหั่งที่พาดหัวว่า “ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

รายละเอียด

หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

27/12/2559 - 17:32

(VOVworld) - ปี 2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ถึงแม้มูลค่าการส่งออกสินค้าหลักๆ เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆในปี 2016 ไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในภาพรวมนั้น ผู้ประกอบการส่งออกเวียดนามก็ได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆอย่างแข็งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา

รายละเอียด

สัญญาณที่สดใสในการดึงดูดเงินเอฟดีไอของเวียดนามปี 2016

สัญญาณที่สดใสในการดึงดูดเงินเอฟดีไอของเวียดนามปี 2016

20/12/2559 - 15:15

(VOVworld) - ถึงแม้เศรษฐกิจเวียดนามยังประสบความยากลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา แต่ปี 2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการเบิกจ่ายเงินลงทุนอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติกาล การขยายการลงทุนของเครือบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะรัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

รายละเอียด

ส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

ส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

13/12/2559 - 15:02

(VOVworld) - ปัจจุบัน เวียดนามมีสถานประกอบการภาคเอกชนประมาณ 5 แสนแห่ง สร้างงานทำ 1.2 ล้านตำแหน่งและมีส่วนร่วมเกือบ 2 ใน 3 ของรายรับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาสถานประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจอย่างกว้างลึก

รายละเอียด

ลาว – จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเวียดนาม

ลาว – จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเวียดนาม

6/12/2559 - 15:21

(VOVworld) - ในหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนและประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามในประเทศลาวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยผลสำเร็จดังกล่าวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้บริษัทใหญ่ๆด้านโทรคมนาคม ธนาคารและการบินผลักดันการลงทุนในประเทศลาว

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว