เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้เวียดนาม

14/2/2560 - 15:07

(VOVworld) - ในปี 2016 นับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามบรรลุเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่น้อยจากสวนผักผลไม้ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง อันเป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นพัฒนาผลไม้ให้เป็นสินค้าส่งออกหลักนอกเหนือจากข้าวของเวียดนาม

รายละเอียด

หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

หน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงกับความท้าทายในการผสมผสาน

8/2/2560 - 15:33

(VOVworld) - หน่วยงานการเกษตรเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเกษตรในเขตนี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรที่เน้นการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเครื่องหมายการค้าถือเป็นแนวทางการพัฒนาใหม่ของหน่วยงานการเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง

รายละเอียด

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2017

24/1/2560 - 16:00

(VOVworld) - ปี2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นปีแรกในวาระ 5ปีของรัฐบาลชุดใหม่เพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามส่งเสริมการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในปี 2017

รายละเอียด

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายเพื่อการขยายตัว

17/1/2560 - 15:14

(VOVworld) - ในปี 2017 หน่วยงานการเกษตรจะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เช่น ตลาดส่งออก การรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันมีความผันผวนมากขึ้นเพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวในหลายปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

10/1/2560 - 16:03

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้เลือกปี2016เป็นปีแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งชาติ โดยได้ปฏิบัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจนถึงปี 2025 เพื่อสร้างกระแสการลงทุนครั้งใหม่ ซึ่งทำให้จำนวนสถานประกอบการสตาร์ทอัพและกองทุนร่วมลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีการขยายตัวทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามปี2017

1/1/2560 - 0:00

(VOVworld)-ปี2017เวียดนามจะต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายต่างๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศแต่ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ เวียดนามยังคงมีเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกให้เศรษฐกิจขยายตัว

รายละเอียด

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

30/12/2559 - 14:21

(VOVworld)-เพื่อปฏิบัติเป้าหมายแห่งการผสมผสานนั้น ชมรมผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเราจะมาศึกษาดูว่าพวกเขามีความคิดและปฏิบัติกันอย่างไรบ้างผ่านบทความของนักข่าวบุ่ยหั่งที่พาดหัวว่า “ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

รายละเอียด

หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

27/12/2559 - 17:32

(VOVworld) - ปี 2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ถึงแม้มูลค่าการส่งออกสินค้าหลักๆ เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆในปี 2016 ไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในภาพรวมนั้น ผู้ประกอบการส่งออกเวียดนามก็ได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆอย่างแข็งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา

รายละเอียด

สัญญาณที่สดใสในการดึงดูดเงินเอฟดีไอของเวียดนามปี 2016

สัญญาณที่สดใสในการดึงดูดเงินเอฟดีไอของเวียดนามปี 2016

20/12/2559 - 15:15

(VOVworld) - ถึงแม้เศรษฐกิจเวียดนามยังประสบความยากลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา แต่ปี 2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการเบิกจ่ายเงินลงทุนอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติกาล การขยายการลงทุนของเครือบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะรัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

รายละเอียด

ส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

ส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

13/12/2559 - 15:02

(VOVworld) - ปัจจุบัน เวียดนามมีสถานประกอบการภาคเอกชนประมาณ 5 แสนแห่ง สร้างงานทำ 1.2 ล้านตำแหน่งและมีส่วนร่วมเกือบ 2 ใน 3 ของรายรับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาสถานประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจอย่างกว้างลึก

รายละเอียด

ลาว – จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเวียดนาม

ลาว – จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเวียดนาม

6/12/2559 - 15:21

(VOVworld) - ในหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนและประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามในประเทศลาวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยผลสำเร็จดังกล่าวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้บริษัทใหญ่ๆด้านโทรคมนาคม ธนาคารและการบินผลักดันการลงทุนในประเทศลาว

รายละเอียด

ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืน

29/11/2559 - 15:07

(VOVworld) - ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่งออกที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม แต่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รัฐบาลเวียดนามกำลังมีนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าภายในประเทศพัฒนาเครื่องหมายการค้าเวียดนาม

รายละเอียด

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

22/11/2559 - 15:20

(VOVworld) - โครงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะปี 2011-2015ได้ประสบผลในเบื้องต้น โดยสามารถช่วยเวียดนามแก้ไขปัญหาต่างๆจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อให้เวียดนามปฏิบัติแผนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะปี 2016 – 2020

รายละเอียด

เวียดนามพยายามสร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจที่สะดวก

เวียดนามพยายามสร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจที่สะดวก

15/11/2559 - 15:24

(VOVworld) - ในระหว่างปี 2015 – 2016 รัฐบาลเวียดนามได้เน้นปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ควบคู่กันนั้น กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและบรรดานักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

รายละเอียด

จังหวัดลองอานพยายามดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

จังหวัดลองอานพยายามดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

8/11/2559 - 13:26

(VOVworld) - จังหวัดลองอานอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาและมีเขตเศรษฐกิจจุดผ่านแดนที่กว้างใหญ่ จากจุดแข็งต่างๆดังกล่าว จังหวัดลองอานได้วางยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

การลงทุนเชิงลึกช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้

การลงทุนเชิงลึกช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้

25/10/2559 - 15:39

(VOVworld) - ผักและผลไม้คือสินค้าแถวหน้าของการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรของเวียดนาม โดยมูลค่าการส่งออกใน 8 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 130 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2016 จะอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สูงกว่ามูลค่าการส่งออกข้าวและสร้างความสมดุลให้แก่อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร

รายละเอียด

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับโอกาสการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังตลาดอียู

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับโอกาสการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังตลาดอียู

18/10/2559 - 15:40

(VOVworld) - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องนี้จนทำให้เกิดปัญหาถูกขโมยเครื่องหมายการค้าและสินค้าปลอมที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและการพัฒนาของสถานประกอบการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเวียดนามนั้นมีศักยภาพการมากมายในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างๆ เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดยุโรป

รายละเอียด

ศักยภาพใหม่ของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

ศักยภาพใหม่ของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

11/10/2559 - 14:52

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป หรือ อีเออียูได้เริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่ายได้พัฒนา อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า อำนวยความสะดวกให้แก่การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และดึงดูดการลงทุน

รายละเอียด

การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการวางผัง – จุดเริ่มต้นของการปรับปรุงการวางผังของเวียดนาม

การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการวางผัง – จุดเริ่มต้นของการปรับปรุงการวางผังของเวียดนาม

4/10/2559 - 16:00

(VOVworld) - ในเวลาที่ผ่านมา การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการวางผังของเวียดนามยังมีข้อบกพร่องต่างๆที่ทำให้การวางผังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำกฎหมายนี้จึงถือเป็นความจำเป็นและเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อช่วยให้รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจสังคมในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียด

การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตตะวันออกภาคใต้

การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตตะวันออกภาคใต้

27/9/2559 - 14:31

(VOVWorld)-เขตตะวันออกภาคใต้เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับโลก อีกทั้งมีความได้เปรียบและเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริการและเดินหน้าในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในระยะแห่งการผสมผสานในปัจจุบัน จังหวัดต่างๆในเขตนี้กำลังผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม