การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

(VOVWORLD) - โสมหงอกลิงคือสมุนไพรที่พบได้บนภูเขาหงอกลิงบริเวณระหว่างจังหวัดกอนตูมกับจังหวัดกว๋างนามเท่านั้น เป็น 1 ใน 5 สายพันธุ์โสมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยอำเภอนามจ่ามี...
Thaco เจื่องหายจูลาย  - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

Thaco เจื่องหายจูลาย - สถานประกอบการที่สำเร็จที่สุดในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงนามในมติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายเมื่อ ๑๔ปีก่อน  ก็ได้มีการก่อสร้างโรงงานต่างๆ ซึ่งทำให้เขตพื้นที่ดินทรายแห่งนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง  โดยบริษัท Thaco...
เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอก พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -  เขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกว๋างนามที่เชื่อมระหว่างนครดานังกับเมืองเก่าฮอยอาน  ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาจังหวัดกว๋างนามในอนาคต โดยโครงการใหญ่ๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดี่ยนนาม – เดี่ยนหงอกได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่นนับพันคน
เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

เขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย – หัวเรือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - ในการสร้างสรรค์และพัฒนาในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆและปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งผลสำเร็จในการสร้างสรรค์และพัฒนาเขตเศรษฐกิจเปิดจูลายได้มีส่วนร่วมที่สำคัญและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดกว๋างนาม
รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

รูปแบบ “การปลูกดอกไม้บนคันนา”มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - รูปแบบ“การปลูกดอกไม้บนคันนา”คือรูปแบบการผลิตใหม่ที่ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องบนพื้นที่ 10 เฮกต้าของสหกรณ์อานเหยด อำเภอลองเดี่ยน จังหวัดบ่าเหรีย...
หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในปี 2017

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในปี 2017

(VOVWORLD) - ในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามต้องเผชิญกับกำแพงกีดกันด้านเทคนิกของประเทศนำเข้าและการแข่งขันที่นับวันดุเดือดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรค์ในการปฏิบัติเป้าหมายบรรลุมูลค่าการส่งออกสัตว์นํ้า 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นต้องมีมาตรการอะไรเพื่อพันฝ่าอุปสรรค์ดังกล่าว...
การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าเวียดนาม

การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าเวียดนาม

(VOVWORLD) - การขายแฟรนไชส์เครื่องหมายการค้าของตนคือแนวโน้มที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในโลก รวมถึงเวียดนามโดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก แต่อย่างไรก็ตาม นี่ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับสถานประกอบการเวียดนามโดยเฉพาะการพัฒนาสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวในระดับโลก
เพื่อเป้าหมาย ถึงปี2020มีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป้าหมาย ถึงปี2020มีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการ ๑ ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2020 ตามที่ได้ระบุในมติของรัฐบาล รัฐบาลกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถานประกอบการภาคเอกชน การบริหารภาครัฐ...
โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชน

(VOVWORLD) -สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวเป็นแหล่งสร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน  ช่วยระดมแหล่งพลังจากสังคมให้แก่การลงทุนเพื่อพัฒนาของท้องถิ่นต่างๆ  ในเวลาที่ผ่านมา จากความช่วยเหลือขององค์การเยาวชนกับภาระหน้าที่ Youth with a...
ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ สถานประกอบการภาครัฐได้รับการปรับปรุงตามกลไกตลาด โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งได้แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนนั้นดำเนินไปอย่างล้าช้าและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องมีมาตรการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีประสิทธิภาพและจริงจัง
จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม

(VOVworld) -  ในหลายปีมานี้ จังหวัดด่งนายตั้งเป้าหมายว่า จะดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ...
การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรเพื่อเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

(VOVworld) - ในหลายปีมานี้ หน่วยงานการเกษตรได้ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรักษาอัตราการขยายตัว ซึ่งควบคู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก การสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2017

(VOVworld) - ปี 2017 เป็นปีที่มีความหมายสำคัญในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2016 – 2020 ซึ่งเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีที่ร้อยละ 6.7 ที่รัฐสภาได้วางไว้...
การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตข้าวตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

(VOVworld) - ในหลายวันที่ผ่านมา เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงรู้สึกดีใจมากเมื่อทราบข่าวว่า โครงการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หรือ SRP ของเครือบริษัท...
พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก

(VOVworld) –  การให้บริการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและท้องถิ่น ถึงแม้ยังมีข้อจำกัดมากมาย แต่การให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการนำเข้าส่งออกประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการต่างประเทศ
เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

(VOVworld) - ในปี 2016 เวียดนามได้สร้างสถิติด้านการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ 1หมื่น 5 พัน 8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ...
หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

หน่วยงานสัตว์นํ้าเวียดนามมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกกุ้ง

(VOVworld) - กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกำลังจัดทำโครงการพัฒนาอุตสหกรรมกุ้ง โดยตั้งเป้าหมายว่า จะบรรลุมูลค่าการส่งออกกุ้งอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025
จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

(VOVworld) - ปัจจุบัน แนวโน้มการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังนำไปสู่ความสำเร็จในการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเวียดนาม อย่างเช่น ที่จังหวัดห่านาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นจากแนวโน้มดังกล่าว