ASOSAI 14 ขยายความร่วมมือและยกระดับสถานะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมปี 1994 ในตลอด 24 ปีที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ระบบการเงินแห่งชาติ ในเดือนกันยายนนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ขององค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเอเชียหรือ ASOSAI 14 ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของ ASOSAI เมื่อเดือนมกราคมปี 1997
ASOSAI 14 ขยายความร่วมมือและยกระดับสถานะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม - ảnh 1นายโห่ดึ๊กเฟิก หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม (Photo laodong.vn)

 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASOSAI 14 คือเป้าหมายหลักในยุทธศาสตร์การพัฒนาถึงปี 2020 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม นี่คือกิจกรรมพหุภาคีที่ใหญ่และสูงที่สุดของ ASOSAI  ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก คือกิจกรรมทางการเมืองและการทูตที่สำคัญ สะท้อนการเติบโต ยืนยันสถานะและบทบาทของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามในภูมิภาคและโลกหลังการดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI วาระปี 2018-2021 และเป็นสมาชิกของกรรมการบริหาร ASOSAI ใน 3 วาระติดต่อกันตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2024 นายโห่ดึ๊กเฟิก หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้เผยว่า นี่คือโอกาสให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาทักษะความสามารถ “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามภูมิใจที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของเพื่อนมิตรต่างชาติต่อเวียดนาม จากการดูแลเอาใจใส่ของรัฐและความพยายามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จ สร้างความประทับใจต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่สวยงามและคนเวียดนามที่มีอัธยาศัยดี”

ASOSAI 14 มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การประชุมครบองค์ครั้งแรก การประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 7 ซึ่งหารือเนื้อหาหลักๆ เช่น การรำลึกครบรอบ 40 ปีกฎบัตร ASOSAI การอนุมัติแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ ASOSAI ช่วงปี 2016-2021 แผนพัฒนาทักษะความสามารถระยะปี 2018-2021 การลงคะแนนเลือกคณะผู้บริหาร การประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 7 และออกแถลงการณ์ฮานอย โดยเฉพาะการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “การตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สะท้อนคำมั่น ความพยายามและมีส่วนร่วมต่อทุกประเทศสมาชิก ASOSAI รวมทั้งเวียดนามในกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและการแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยผู้แทนได้เสนอประสบการณ์และมาตรการแก้ไข ส่วนผลการประชุมครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงเอกสาร ขั้นตอนระเบียบการและมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวของสหประชาชาติ นายโห่ดึ๊กเฟิกเผยต่อไปว่า            “การตรวจเงินแผ่นดิน งบประมาณ สถานประกอบการและธนาคาร เป็นต้น คือหน้าที่ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีความคุ้นเคยแต่การตรวจสอบการเงินด้านสิ่งแวดล้อมคือด้านใหม่ที่เวียดนามยังตามหลังประเทศอื่น ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ขั้นตอนและเครื่องมือเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในด้านนี้”

ในการประชุมครั้งที่ 14 นี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับแถลงการณ์ฮานอย ซึ่งเป็นประทีบส่องทางเพื่อสร้างความเป็นเอกฉันท์ภายในกลุ่มและพัฒนาชุมชน ASOSAI พร้อมทั้งสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามในฐานะประธาน ASOSAI วาระปี 2018-2021 ที่มีส่วนร่วมชี้ขาดในการกำหนดแนวทาง มาตรการและปรับปรุงองค์กร ASOSAI เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลักดันการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกประเทศสมาชิก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด