ASOSAI 14 เวียดนามพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวโน้มและการปฏิบัติในระดับสากล

(VOVWORLD) - การประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ขององค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเอเชียหรือ ASOSAI 14 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน โดยเน้นหารือเกี่ยวกับความท้าทายของปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามจะเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาในการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวโน้มและการปฏิบัติในระดับสากล
ASOSAI 14 เวียดนามพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวโน้มและการปฏิบัติในระดับสากล - ảnh 1นาย Hồ Đức Phớc หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม (Photo VNplus)

นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเอเชีย โดยมีผู้แทนประมาณ 350 คนจาก 46 องค์การตรวจเงินแผ่นดินเอเชียเข้าร่วม ตามกฎระเบียบของ ASOSAI หากเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI วาระปี 2018-2021 และเป็นสมาชิกของกรรมการบริหาร ASOSAI ใน 3 วาระติดต่อกันตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2024 นาย Hồ Đức Phớc หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้เผยว่า            “นี่คือโอกาสให้เวียดนามประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศ คน วัฒนธรรมและศักยภาพของเวียดนามเกี่ยวกับความร่วมมือ สะท้อนความเจริญเติบโตและบทบาทของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและมีส่วนร่วมต่อระบบเศรษฐกิจเอเชียและโลก”

ปัจจุบันนี้ ทุกประเทศต่างให้ความสนใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เวียดนามก็เช่นกัน แม้ยังตามหลังประเทศอื่นแต่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยแต่ละปีได้สงวนงบประมานแผ่นดินให้แก่ภารกิจนี้จำนวนมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ต้องควบคุมเงินทุนนี้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเชิงวิชาการครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนคำมั่น ความพยายามและส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเอเชียเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ตามความคิดเห็นของนายHồ Đức Phớc เมื่อเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเอเชีย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้วิจัย จัดทำกลไกและปฏิบัติการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการนำร่อง โดยถือว่า จำเป็นต้องขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านนี้เพราะเป็นงานใหม่ที่เกี่ยวข้องถึงหลายประเทศในภูมิภาคและโลก ทางสำนักงานฯได้ปฏิบัติมาตรการแก้ไขต่างๆเพื่อเรียนรู้ประสบการและประสานการปฏิบัติเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน  “เวียดนามได้เลือกหัวข้อของการประชุม ASOSAI 14 คือ “การตรวจสอบเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพราะสิ่งแวดล้อมคือปัญหาระดับโลกที่เป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของเวียดนาม โดยเฉพาะในกระบวนการดึงดูดการลงทุน หากเราไม่สนใจเรื่องนี้ ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา นี่ถือเป็นความพยายามของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามในอนาคต”

เมื่อปี 2008 หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยระบุเนื้อหานี้เข้าในแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินถึงปี 2022 นี่คือก้าวพัฒนาที่สำคัญของหน่วยงานฯผ่านวิธีเข้าถึงที่สอดคล้องกับแนวโน้มและการปฏิบัติในระดับสากล การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเวียดนามขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนความพยายามและส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานฯต่อภารกิจการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด