ASOSAI 14 : เวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามและหลายประเทศได้ถือระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงปี 2030 ของสหประชาชาติเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเน้นปฏิบัติ 17 เป้าหมายใน 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 4 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งระดมพลังทุกแหล่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเน้นถึงหน้าที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ASOSAI 14 : เวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ảnh 1ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASOSAI 14 (baovanhoa.vn)

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมปี 2017 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในแต่ละระยะและมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อัตราการขยายตัวของเวียดนามอยู่ในระดับสูง สามารถรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะ พัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดแทรกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าในยุทธศาสตร์ แผนการและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศและหน่วยงานต่างๆ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผ่านกิจกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ประเมิน ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่างๆเพื่อยื่นเสนอมาตรการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาย เหงียนกวางแถ่ง รองหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเผยว่า “นับตั้งแต่ปี 1994 ทางสำนักงานฯได้ทำการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการระบายน้ำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในกรุงฮานอย ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการบริหารสภาพน้ำในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและในการขุดเจาะเหมืองแร่ในท้องถิ่น เป็นต้น มีส่วนร่วมปรับปรุงระเบียบกลไกและนโยบายในด้านนี้ ยกระดับความรู้ขององค์กรและบุคคลในการบังคับใช้กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การเข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาระดับภูมิภาคและโลกก็ช่วยให้สำนักงานฯ ได้เรียนรู้ประสบการณ์และประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรโดยผลการตรวจสอบก็ได้รับคำชื่นชมและการสนับสนุนจากประชาชน”

ASOSAI 14 : เวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ảnh 2 นาย เหงียนกวางแถ่ง รองหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม (Photo VNplus)

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ร่างแผนการตรวจเงินแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์และแผนการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีบนพื้นฐานของผลประเมินการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและท้องถิ่น โดยเฉพาะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นายเหงียนกวางแถ่งเผยต่อไปว่า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทางสำนักงานฯได้เน้นฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามและมาตรฐานสากล “ในระดับประเทศ เวียดนามได้ปฏิบัติแนวทาง “ไม่แลกสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ผลักดันการประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมยกระดับความรู้ในด้านนี้ของประชาชนและระบบการเมืองและสอดแทรกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของกระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและทางการปกครองทุกระดับเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ขององค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเอเชียหรือ ASOSAI 14 และพิธีรำลึกครบรอบ 40 ปีการปฏิบัติกฎบัตร ASOSAI เวียดนามได้ขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะความสามารถผ่านการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของสมาชิก ASOSAI เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด