ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกาย โดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติสำหรับสตรีของประเทศสมาชิก