คำหลัก
การค้นหาใน

4/8/2558

25°C

5/8/2558

23°C 26°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,780 21,840
JPY 173 177
EUR 23,768 24,053
GBP 33,716 34,258
CNY 3,274 3,311

รายการตอบจดหมายวันที่ 1 สิงหาคม

รายการตอบจดหมายวันที่ 1 สิงหาคม

(VOVworld) - การเดินทางไปโกนด๋าวมี 2 วิธี นักท่องเที่ยวนั่งรถโดยสารจากนครโฮจิมินห์ไปยังเมืองหวุงเต่าผ่านทางหลวง นครโฮจิมินห์-ลองแถ่ง-โหย่วไย...

รายละเอียด

เที่ยวสวนองุ่นของคุณบาหม่อย

เที่ยวสวนองุ่นของคุณบาหม่อย

(VOVworld) – จังหวัดนิงถ่วนในภาคกลางตอนล่างมีชื่อเสียงในการปลูกองุ่นหวานเจี๊ยบและไร้เมล็ดของเวียดนามโดยองุ่นนิงถ่วนได้กลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก