คำหลัก
การค้นหาใน

31/7/2557

26°C

1/8/2557

25°C 34°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,205 21,255
JPY 205 209
EUR 28,257 28,597
GBP 35,561 36,133
CNY 3,274 3,311

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 กรกฎาคมปี 2014

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 กรกฎาคมปี 2014

(VOVworld) - สัปดาห์นี้เราได้รับอีเมล จดหมาย คอมเม้นและโทรศัพย์ของคุณจิรภาสและคุณอรรถพลจากจังหวัดอุดรฯและกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVworld)- แหล่งทัศนียภาพจ่างอานในจังหวัดนิงบิ่งได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกด้วยเสียงสนับสนุน 100 เปอร์เซ็น