คำหลัก
การค้นหาใน

ตอบจดหมายวันที่ 3 ธันวาคม

ตอบจดหมายวันที่ 3 ธันวาคม

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ กลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนามได้ส่งอีเมลถึงผู้จัดทำรายการโดยบอกว่า เมื่อเร็วๆนี้ รัฐสภาเวียดนามได้อนุมัติร่างโครงการออกวีซ่าอิเล็กทรอกนิกส์เป็นการนำร่องก็เลยอยากให้แนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้

รายละเอียด

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑ธันวาคม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม ได้ประกาศรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งพิธีแสดงความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามประกอบด้วย พิธีบูชา พิธีเข้าทรง