คำหลัก
การค้นหาใน

19/4/2558

27°C

20/4/2558

23°C 31°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,565 21,625
JPY 179 183
EUR 23,143 23,467
GBP 32,029 32,544
CNY 3,274 3,311

รายการตอบจดหมายวันที่๑๘เมษายน

รายการตอบจดหมายวันที่๑๘เมษายน

นับตั้งแต่เปิดการประกวดมาจนถึงปัจจุบัน ในทุกๆสัปดาห์ วีโอวีได้รับบทความเข้าร่วมการประกวดจากผู้ฟังทั่วโลกและปัจจุบันรับได้เกือบ 100 บทแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้ฟังต่างชาติและหลายคนยังแสดงความเห็นว่า นี่คือการประกวดที่น่าสนใจและเป็นโอกาสให้ผู้ฟังบรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนาม

รายละเอียด

เพลงพื้นเมืองทำนองวี้และหยัมของจังหวัดเหงะอานและห่าติ่ง - มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

เพลงพื้นเมืองทำนองวี้และหยัมของจังหวัดเหงะอานและห่าติ่ง - มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVworld) - เพลงพื้นเมืองวี้และหยัมมักมักจะได้รับการแสดงในงานของชุมชนชาวเหงะอานและห่าติ่งจนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนในแถบนี้