คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติการยื่นเสนอข้อตกลงเอฟทีเอกับเวียดนามต่อสภายุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติการยื่นเสนอข้อตกลงเอฟทีเอกับเวียดนามต่อสภายุโรป

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่17ตุลาคม คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติการยื่นเสนอข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียูหรือEVFTAต่อสภายุโรปเพื่อลงนามในปลายปี2018และเสนอต่อรัฐสภายุโรปเพื่อให้สัตยาบันในต้นปี2019
กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนระยะปี 2016-2020 ในทั่วประเทศเวียดนาม มีอำเภอที่หลุดพ้นจากความยากจน 8 แห่งและอำเภอเมืองที่หลุดพ้นจากความยากจนพิเศษ38 แห่งและบรรลุมาตฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ครอบครัวยากจนทั่วประเทศลดลงร้อยละ...
พิธีรำลึกครบรอบ 38 ปีวันธัญญาหารโลกและครบรอบ 40 ปีการปฏิบัติงานของ FAO ในเวียดนาม

พิธีรำลึกครบรอบ 38 ปีวันธัญญาหารโลกและครบรอบ 40 ปีการปฏิบัติงานของ FAO ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 16 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO...
นักธุรกิจเวียดนามได้รับการยกย่องให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018

นักธุรกิจเวียดนามได้รับการยกย่องให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018

(VOVWORLD) - ในกรอบฟอรั่มความรู้โลก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018ให้แก่นาง...
ประกาศมาตรฐานพัฒนาสถานประกอบการ

ประกาศมาตรฐานพัฒนาสถานประกอบการ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 ตุลาคม ณ สำนักรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานการพัฒนาของสถานประกอบการทั่วประเทศและของท้องถิ่นต่างๆในปี 2017 นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามประกาศมาตรฐานดังกล่าว...
เปิดการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48

เปิดการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 12 ตุลาคม ณ จังหวัดเหงะอาน ได้มีการเปิดรับบทความที่ส่งเข้าร่วมการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48 ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “เขียนจดหมายเกี่ยวกับวีรชนของคุณ”...
สถานประกอบการนำเที่ยวของ 11 ประเทศยุโรปศึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวของเวียดนาม

สถานประกอบการนำเที่ยวของ 11 ประเทศยุโรปศึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวของเวียดนาม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 10 ตุลาคม สำนักงานการท่องเที่ยวกรุงฮานอยได้ประสานกับเวียดนามแอร์ไลน์จัดการพบปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับสถานประกอบการนำเที่ยว 22 แห่งจาก...
เปิดโครงการ “รู้จักกับสินค้าเวียดนาม ภูมิใจกับสินค้าเวียดนาม“

เปิดโครงการ “รู้จักกับสินค้าเวียดนาม ภูมิใจกับสินค้าเวียดนาม“

(VOVWORLD) -เช้าวันที่11ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการ “รู้จักกับสินค้าเวียดนาม ภูมิใจกับสินค้าเวียดนามและการประชุมหุ้นส่วนพัฒนาสินค้าเวียดนาม
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เปิดเส้นทางบินตรง3สายระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เปิดเส้นทางบินตรง3สายระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น

(VOVWORLD) -ในการประชุมส่งเสริมการลงทุนเวียดนาม-ญี่ปุ่นในกรอบการเข้าร่วมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10และเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ
สถานประกอบการยุโรปสนับสนุนข้อตกลง EVFTA

สถานประกอบการยุโรปสนับสนุนข้อตกลง EVFTA

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับตลาดเวียดนามและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป กับเวียดนาม...
เวียดนามเปิดตัวระบบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการเป็นการนำร่อง

เวียดนามเปิดตัวระบบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการเป็นการนำร่อง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 8 ตุลาคม ณ นครดานัง ได้มีการเปิดตัวระบบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการเป็นการนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือและแบ่งเบาความเดือดร้อนในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง...

ฟอรั่มเกี่ยวกับเด็กหญิงปี2018-การผลักดันสิทธิของเด็กหญิง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่7ตุลาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชนและยุวชนแห่งรัฐสภาได้ประสานกับสำนักงานต่างๆจัดฟอรั่มเกี่ยวกับเด็กหญิงปี2018ในหัวข้อ...
ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10และเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่7-10ตุลาคม นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง...
เปิดงานหนังสือฮานอยปี2018

เปิดงานหนังสือฮานอยปี2018

(VOVWORLD) -วันที่3ตุลาคม ณ กำแพงพระราชวังหว่างแถ่งทังลอง ได้มีการจัดงานหนังสือฮานอยปี2018ภายใต้หัวข้อ“หนังสือพิมพ์และเทคโนโลยีดิจิตอล”เป็นเวลา5วัน...