ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันที่22พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้มอบหนังสือรับรองเขตแรมซาร์ลำดับที่2360ของโลกและเป็นแห่งที่9ของเวียดนามสำหรับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ เวินลอง ให้แก่ทางการจังหวัดนิงห์บิ่งห์
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 1พิธีมอบหนังสือรับรองถูกจัดขึ้นในโอกาสรำลึกวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ 
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 2เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ เวินลอง จังหวัดนิงห์บิ่งห์ อยู่ห่างจากกรุงฮานอย80กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือเวียดนาม 
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 3แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเวินลองเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี1998 มีพื้นที่กว่า2700เฮกตาร์ ซุึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำได๊ แม่น้ำ หว่างลองและแม่น้ำโบย 
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 4มีการรับรอง2สถิติเวียดนามเมื่อปี2010ได้แก่ เป็นแหล่งอาศัยของค่างสะโพกขาวมากที่สุดเวียดนามและเป็นแหล่งทัศนียภาพที่เสมือนภาพวาดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 5ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามดั่ง "อ่าวฮาลองที่ปลอดคลื่นลม" พร้อมถ้ำธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์เกือบร้อยแห่ง  
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 6มีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีภูหินปุนที่มีอายุนานปี มีระบบภูดิน พื้นที่การเกษตร ไร่นาและป่าปลูกใหม่ ตลอดจนเป็นที่อาศัยของระบบพืชพันธุ์ ปลาและนกหลายชนิด 
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 7
ความงามของบึงน้ำ เวินลอง แหล่งแรมซาร์แห่งที่9ของเวียดนาม - ảnh 8ปัจจุบันนี้ บึงน้ำ เวินลองได้รับการประเมินว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นคว้าสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติโดยเฉพาะได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด