Media /
ชักเย่อ การละเล่นที่ชื่นชอบของเด็ก
การเล่นซ่อนหาหรือ โป้งแปะ
เด็กกับการแสดงศิลปะการป้องกันตัวในงานเทศกาลหมู่บ้านนม – ฮึงเอียน
เล่นกระโดดเชือกที่โบสถ์จ่าโก๋ – ม๊องก๊าย – กว๋างนิงห์
น้องเตว๋ะมิงห์เข้าร่วมการปล่อยนกที่ทะเลสาปโห่เตย กรุงฮานอยในเวลาตี 5 เพื่อขอพรให้ทุกคนในโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเด็กมีชีวิตที่ผาสุก
ในหลายปีทีผ่านมา วีโอวี 5 ได้จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น “วสันตฤดูอันอบอุ่นในเขตชายแดน” โดยมอบขอขวัญให้แก่เด็กๆและครอบครัวที่ยากจนในเขตเขาและเขตชายแดนที่ห่างไกล
เด็กชนกลุ่มน้อยได้รับของขวัญจากวีโอวี 5
ความสุขของเด็กชนกลุ่มน้อยสองคนในงานราตรีที่จัดโดยวีโอวี 5 และทหารชายแดนอำเภอบ๊าดซ๊าด จังหวัดลาวกาย เพื่อที่จะเข้าร่วมงานนี้ เด็กทุกคนต้องเดินประมาณ 4 ก.ม.
ตามปู่ไปตลาด
เด็กน้อยชาวม้งในอำเภอบั๊กห่า จังหวัดลาวกาย
เด็กๆเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “ความฝัน” สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ ที่อำเภอบาหวี่ กรุงฮานอย
อาสาคนหนึ่งกับเด็ก
รอยยิ้มของเด็ก

ความน่ารักของเด็ก

(VOVWORLD) - เด็กที่ไร้เดียงสากับช่วงเวลาแห่งความน่ารักในทุกวิทุกวันถือเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ทุกคนรู้สึกสบายใจและยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักประพันธ์สร้างสรรค์ผลงานแห่งศิลปะต่างๆ