Media /
ความสุขในวันเก็บเกี่ยว (ผู้ถ่ายเหิว)
ความกตัญญูต่อบุคคลผู้มีพระคุณ (ผู้ถ่าย ตริงฮวา)
ครอบครัวประมง (ผู้ถ่าย ตริงฮวา)
เตรียมตรุษเต๊ดประเพณี (ผู้ถ่าย ฝามแค้ง)
ทั้งครอบครัวร่วมทำนา (ผู้ถ่าย ยอนุย)
ลุงกับหลานข้างเตาไฟ (ผู้ถ่าย เหงียนหวอเตื่องลิงห์)
ไปจับปลาไหลกับปู่ (ผู้ถ่าย ต๊วนเหงียน)
ครอบครัวชนกลุ่มน้อยในเขตชายแดน (ผู้ถ่าย บางหงอกบาง)
ทั้งครอบครัวไปทำนา ภาพที่คุ้นเคยในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ (ผู้ถ่าย เหงียนแองต๊วน)
มื้อเที่ยงบนทุ่งนา (ผู้ถ่าย ต๊วนตา)
ข้ามสะพาน (ผู้ถ่าย หายห่าโง)
ผลิต "เตืองเบิ่น" หรือเต้าเจี้ยว(ผู้ถ่าย วันเหือง)
ผ่านฤดูเก็บเกี่ยว (ผู้ถ่าย เหวียดเหงียน)
วันหนึ่งหนูจะโตขึ้น (ผู้ถ่าย เหวียดเหงียน)
เมื่อพ่อไม่อยู่(ผู้ถ่าย เหงียนหิวแทงหาย)
ความสุขที่เรียบง่าย (ผู้ถ่าย ต๊วนเหงียน)
ปู่กับหลานชาย (ผู้ถ่าย ฝามกวางวิงห์)
ความสุข (ผู้ถ่าย เหงียนหิวแทงหาย)
รอพ่อ (ผู้ถ่าย เหงียนหิวแทงหาย)
บ้านเกิด (ผู้ถ่าย หวูแองหยุง)
เสน่ห์ชนบท (ผู้ถ่าย ต๊วนเหงียน)
พี่น้องชาวม้งในหมกโจว์ (ผู้ถ่าย ต๋าก๊วกอ๊าย)
ครอบครัวมีพี่น้อง 4 คน
รุ่งอรุณในเขตเขา (ผู้ถ่าย ฝามกวางวิงห์)
ครอบครัวในหมู่บ้านศิลปาชีพ (ผู้ถ่าย เหงียนเท้หุ่ง)
ความสุข (ผู้ถ่าย วันลวนเหงียน)
ตามพ่อไปทำนา (ผู้ถ่าย โขงหว่างยาง)
ฤดูเก็บเกี่ยว (ผู้ถ่าย เวืองก๊วก)
ความฝัน (ผู้ถ่าย เหงียนหวอเจื่องลิงห์)
คู่รัก (ผู้ถ่าย หงอกเหญิดมิงห์)

ความสุขในครอบครัวชนบทเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันครอบครัวเวียดนาม 28 มิถุนายนเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อสดุดีคุณค่าทางวัฒนธรรมครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ในโอกาสนี้ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศแห่งชาติของเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเวียดนามในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

My Tra คัดเลือก