Media /
นิทรรศการ"ฝ่ามรสุมแห่งความรุนแรง" ได้มีขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สตรีเวียดนาม เลขที่ 36 ถนนลี้เถื่องเกียด กรุงฮานอยเมื่อบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน
นี่เป็นนิทรรศการพิเศษที่มีการผสมระหว่างภาพ เสียง แสงและต้นไผ่
จดหมายที่เขียนด้วยลายมือได้จัดแสดงใต้แสง เสื้อกันฝนและงอบเวียดนาม
บรรยากาศเหมือนตลาดที่มีบูธ 20 บูธแห่งน้ำตา ความหวัง ความสุขและความทุกข์ใจของสตรี
โดยเล่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของสตรี 20 คนที่อาศัยในตลาดบ๋ายด๊า เซินเตย กรุงฮานอย ที่เคยเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง
นางเหงียนเวินแอง ผู้อำนวยการ CSAGA เผยว่า ในหลายปีที่ผ่านมา CSAGA ได้เดินพร้อมกับสตรีเวียดนามในกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้สตรีฟันฝ่าอุปสรรค์และการเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมจำนวนมาก
ตลาดบ๋ายด๊า ซึ่งเป็นตลาดสดเก่าแก่ในหมู่บ้านชนบทเวียดนาม ตั้งอยู่ริมเส้นทางหมายเลข 21 เชื่อมโยงระหว่างหว่าหลากไปยังเซินเตย เดี๋ยวนี้ที่ตลาดได้มีตู้เอกสารเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการใช้ความรุนแรงทางเพศ
นอกจากภาพถ่ายเรื่องจริงแล้ว ในงานนิทรรศการยังมีคลิปวีดีโอที่ถ่ายทำเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลในภาพยนตร์สารคดีเหล่านี้อีกด้วย
ปุจจุบันนี้ เวียดนามมีกิจกรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางเพศในหลายรูปแบบ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น โดยเน้นถึงมาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นี่มิใช่เรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง นี่คือเรื่องของทั้งสังคมด้วย

งานนิทรรศการที่เรียกร้องการต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางเพศในเวียดนาม

(VOVWORLD) - "ฝ่ามรสุมแห่งความรุนแรง" คือนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อขานรับวันโลกขจัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่ 25 พฤศจิกายนที่จัดโดยศูนย์วิจัยและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเพศ ครอบครัว สตรีและวัยรุ่นหรือ CSAGA

Quan Huy