Media /
นี่คือกิจกรรมซึ่งจัดโดยสถานทูตอินเดียประจำเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว คณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยและบริษัทประกันชีวิต Bao Viet เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนาม Parvathaneni Harish กล่าวปราศรัยในพิธีว่า “โยคะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ความกลมกลืน ความสงบและสันติภาพให้แก่โลก ปัจจุบัน โยคะกำลังช่วยสร้างความเชื่อมโยง ความผูกพันระหว่างมนุษย์ ช่วยให้พวกเรากระเถิบเข้าใกล้กันมากขึ้น”
พิธีรำลึกวันโยคะสากลได้มีขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น. ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการแสดงโยคะโดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 1,500 คน
บรรดาผู้แทนจุดเทียนในพิธีเปิด
ผู้ฝึกโยคะร่วมกันแสดงในงาน
ผู้เข้าร่วมงานมีทุกเพศทุกวัยจากหลายประเทศและสาขาอาชีพซึ่งพวกเขาล้วนมีความรักต่อโยคะ
“ยาวทึกโยคะโฝเบี๊ยน” คือกท่าโยคะพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจสงบและมีสติ
นี่คือโอกาสเพื่อพบปะสังสรรค์และเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้รักการฝึกโยคะ
ปัจจุบัน การฝึกโยคะในเวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ประชาชนนับหมื่นคน
โครงการ วันโยคะสากล จะจัดขึ้น ณ จังหวัด ยาลาย เตี่ยนยาง หวิงฟุก นครโฮจิมินห์ ญาจาง เกิ่นเทอ ดานังและด่งนายในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม
รายการแสดงศิลปะในพิธีปิด
วันโยคะสากลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่มีความหมายต่อผู้ฝึกโยคะเท่านั้น หากยังแสดงถึงจิตใจแห่งการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจที่ใฝ่สันติสุขของชาวเวียดนามในชีวิตที่ทันสมัย.

ชาวฮานอย 1,500 คนเข้าร่วมการแสดงโยคะ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ณ สนามกีฬาในร่มในกรุงฮานอยได้มีการจัดการแสดงโยคะ ซึ่งเป็นการเปิดกิจกรรมในโอกาสรำลึกวันโยคะสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน ณ เวียดนามในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมปี 2018 ณ จังหวัดและนครต่างๆ

Đức Anh/VOV5