Media /
ทุ่งชาแทงเชืองตั้งอยู่ในตำบลแทงอาน อำเภอแทงเชือง จังหวัดเหงะอานในภาคกลางเวียดนาม ที่นี่มีเกือบ ๑๘๐ ครอบครัวปลูกชา รวมพื้นที่ ๔๒๐ เฮกตาร์
การเดินทางไปทุ่งชา นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือยนต์ประมาณ ๒๐ นาที ค่าเรือไปกลับ ๓ หมื่นด่งต่อคน
เมื่อเดินทางถึงทุ่งชา นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือพายหรือเรือยนต์ล่องไปรอบบริเวณเนินชา ค่าเช่าเรือตั้งแต่ ๑ แสนถึง ๑ แสน ๕ หมื่นด่ง
ทุ่งชาถูกล้อมรอบด้วยเขื่อนต้นหมากสงพร้อมกับน้ำใสสีเขียว ซึ่งทำให้รู้สึกเย็นสบาย
แต่ละเนินชามีพื้นที่ปลูกชาเกือบ ๑ เฮกตาร์
ทุ่งชาดึงดูดนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดชนเผ่าเพื่อถ่ายรูป
เหงะอานไม่เพียงแต่เป็นผืนแผ่นดินที่มีเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเท่านั้น หากยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ทุ่งชาแทงเชืองกำลังกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

ทุ่งชาแทงเชืองดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษเต๊ต

(VOVWORLD) - ทุ่งชาแทงเชือง จังหวัดเหงะอานอยู่ห่างจากเมืองวิง ๕๐ กิโลเมตรและชายหาดเกื๋อหล่อ ๗๐ กิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยสระน้ำใสสะอาด ในช่วงตรุษเต๊ตปีกุน ๒๐๑๙ ทุ่งชา แทงเชืองได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

Duc Anh/VOV5