Media /
นาขั้นบนไดที่ห่ายางมีความเป็นธรรมชาติและสวยงามยิ่ง
กลางเดือนพฤษภาคม นาขั้นบันไดกำลังแห้งใต้แสงแดดที่ร้อนจัด
ถึงปลายเดือน ชาวนาจะเริ่มทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในที่นา
การกักเก็บน้ำจะทำก่อนการปลูกข้าว 1-2 สัปดาห์เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในดิน เตรียมให้แก่การเติบโตของต้นข้าวในสภาพอากาศที่เลวร้ายของเขตภูเขา
สูบน้ำเตรียมพร้อมให้แก่ฤดูทำนาใหม่
เติมสีสันที่สวยงามให้แก่จังหวัดห่ายาง
นาขั้นบันไดได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

นาขั้นบันไดในจังหวัดห่ายางเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา

(VOVWORLD) - เดือนพฤษภาคม จังหวัดห่ายางได้เริ่มเข้าสู่ฤดูทำนาโดยชาวบ้านได้ขุดปรับพื้นที่ทำนาขั้นบันไดริมเขา