Media /
นักศึกษานับสิบคนจากหลายประเทศ เช่น คิวบา รัสเซีย สหรัฐและจีนได้เข้าร่วมโครงการที่มีชื่อว่า “ตรุษเต๊ตเวียดนาม ๒๐๑๙” โดยสโมสรดิ่งหล่างหรือ ศาลาประจำหมู่บ้านและคณะกรรมการบริหารถนนโบราณ ๓๖ สายฮานอยจัดขึ้น
นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปเยือนถนนแห่งภาพวาด ฝุ่งฮึง ตลาดดอกไม้ตรุษเต๊ตและเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในถนนโบราณ ๓๖ สาย
โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษามีความสุขและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฉลองตรุษเต๊ตของชาวเวียดนาม
นักศึกษาได้ชมการแสดงรายการศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม เช่นการร้องเพลงโจ่ววัน เสิมและขับกวี (นักศึกษาต่างชาติแสดงความสนใจต่อการร้องเพลงเสิมที่ถนนฝุ่งฮึง)
นักศึกษารัสเซียชมบูธจัดแสดงภาพพื้นเมืองสำหรับตรุษเต๊ต
เมื่อไปเที่ยวตลาดดอกไม้สำหรับตรุษเต๊ต นักศึกษาหลายคนก็รู้สึกแปลกใจ เพราะถนนห่างเหลือกได้กลายเป็นถนนขายดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งท่ามกลางแสงแดดของฤดูใบไม้ผลิ
ไปเที่ยวตลาดดอกไม้ นักศึกษาได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดดอกไม้ในวันตรุษเต๊ตของชาวเวียดนาม นักศึกษาหลายคนได้ซื้อดอกท้อที่สวยงาม
นอกจากไปเที่ยวตลาดตรุษเต๊ตแล้ว นักศึกษาต่างชาติยังไปเยือนเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในถนนโบราณ ๓๖ สายอีกด้วย (ภาพถ่าย นักศึกษาแสดงความสนใจ ถ่ายรูปด้านหน้า โอกวางเฉือง)
ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถนนโบราณ ๓๖ สายเลขที่ ๕๐ ถนนด่าวยวีตื่อ นักศึกษายังมีโอกาสศึกษาเอกสารและสิ่งของวัตถุที่เกี่ยวข้องถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองของกรุงฮานอย
นักศึกษาต่างชาติกำลังรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับเกียรติประวัติและวิธีการทำขนมข้าวต้มมัดใหญ่ในวันตรุษเต๊ตของชาวเวียดนาม
นักศึกษาต่างชาติแสดงความสนใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการขอตัวอักษรและฟังคำอธิบายความหมายของตัวอักษรที่ได้รับ
การเยือนไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตรุษเต๊ตเวียดนามเท่านั้น หากยังสร้างความประทับใจ ความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเกี่ยวกับบรรยากาศตรุษเต๊ตของชาวเวียดนาม

บรรยากาศตรุษเต๊ตตามประเพณีของเวียดนามในสายตาของนักศึกษาต่างประเทศ

(VOVWORLD) - ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นและอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิที่กำลังเวียนมา นักศึกษาต่างชาติกว่า ๔๐ คนที่เข้าร่วมโครงการตรุษเต๊ตเวียดนาม ๒๐๑๙ กำลังเดินเล่นที่ถนนแห่งภาพวาด ฝุ่งฮึงในกรุงฮานอยอย่างมีความสุข ชมภาพพื้นเมืองและดื่มด่ำบรรยากาศของตลาดดอกไม้ในกรุงฮานอย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้สร้างความประทับใจที่ดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมฉลองตรุษเต๊ตตามประเพณีของเวียดนาม

Duc Anh/VOV5