Media /
เกาะเซินกาตั้งอยู่ในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ย์ของเวียดนาม ละติจูด 10o22’36’’N ลองจิจูด114o28’42’’E เกาะมีรูปวงรี ทอดยาว 450 เมตร กว้าง 102 เมตร ในเวลาน้ำขึ้น เกาะอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 3.5 - 3.8 เมตร
ประภาคารเซินกาได้รับการก่อสร้างเมื่อปี 2009 มีความสูง 28 เมตร
นายหวูวันลิว จากเมืองท่าไฮฟอง หัวหน้าหน่วยดูแลประภาคารเซินกา
นายลิวมาทำงานที่ประภาคารเกาะซองตื๋อไตยเมื่อปี 1993 และได้หมุนเวียนรับหน้าที่ปกป้องดูแลประภาคาร 6 แห่งบนหมู่เกาะเจื่องซา แต่ละปี เขาได้กลับเยี่ยมบ้านเป็นเวลา 3 เดือน
นายลิวรับหน้าที่ในประภาคารเซินกาเมื่อเดือนกันยายนปี 2016 ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่นี้รอบสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
เนื่องจากตั้งอยู่กลางทะเลและต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปวนทั้งปีจึงทำให้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นสนิมง่าย ผู้ดูแลต้องทำความสะอาดประภาคารเป็นประจำ
อุณหภูมิในประภาคารร้อนมาก บวกกับความสูงของประภาคารก็จะทำให้ผู้ดูแลมีเหงื่อออกและอาจเวียนหัว
วิวมองจากประภาคาร
ผู้ที่ดูแลประภาคารต้องผลัดกันเข้าเวร 14-18 ชั่วโมง
ประภาคารตั้งอยู่หลังวัดลิงห์เซิน
เจ้าหน้าที่ดูแลประภาคารได้ปลูกผักบริเวณของอาคาร
เมื่อพระอาทิตย์ตก ก็เป็นช่วงเวลาทำงานและประภาคารเริ่มส่องแสงสว่าง

ประภาคารเซินกา

(VOVWORLD) - ประภาคารเซินกาเป็นประภาคารที่สวยงามที่สุดจากจำนวนทั้งหมด 9 แห่งในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ย์ ซึ่งนอกจากทำหน้าที่นำทางให้เรือต่างๆแล้ว นี่ยังเป็นเสาหลักที่ยืนยันถึงอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอีกด้วย