Media /
"หมุกด่ง" หรือเด็กเลี้ยงควาย - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายจูเหวียดบั๊ก จากจังหวัดห่ายาง
"พาหนะยามน้ำท่วม" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เหงียนหิวเคียม จากจังหวัดกว๋างนาม
"แต่งหน้า" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายเหงียนหิวทง - กรุงฮานอย
"ชนะน็อกโดยเทคนิค" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายเหงียนดิ่งเชี้ยน จากจังหวัดเถื่อเทียนเว้
"ดอกไม้ทะเล" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายเหงียนเตี๊ยนหยุง จากจังหวัดบิ่งดิ๋ง
"นกนางนวลจับปลา" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายเหงียนเจิ่นแทงหญา จากจังหวัดด่งท้าป
"การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่ายมายแถ่งเจือง จากจังหวัดกว๋างนาม
"บุกถ้ำมืด" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย มายแถ่งเจือง จากจังหวัดกว๋างนาม
"ฤดูดอกไม้ที่เซินจ่า" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย หวิ่งวันเจวี่ยน จากจังหวัดดานัง
"ดาลัดกลางทะเลเมฆ" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เยืองหว่างดัง จากจังหวัดด่งนาย
"ยอดเขาเหมาเซินในฤดูหนาว" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย ลิวมิงห์เญิน จากจังหวัดหลางเซิน
"ค้นคว้า" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย ตื่อเท้ยวี จากจังหวัดเกียนยาง
"เก็บดอกบัวสาย" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย โด๋เตี๊ยนหวืง จากจังหวัดเกิ่นเทอ
"เทศกาลบนแม่น้ำจ่างอาน" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เหงียนแหมงลิงห์ จากจังหวัดนิงบิ่งห์
"รอยยิ้มของแม่" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เหงียนถิห่าเฟือง จากจังหวัดเถื่อเทียนเว้
"โค้ง" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เหงียนวันเหิบ จากจังหวัดดั๊กลั๊ก
"วัยไร้เดียงสา" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย หวิ่งกงเหงีย จากจังหวัดนิงถวน
"บินสู่ตัวเมือง" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย เหงียนทูจาง จากนครดานัง
"เต้นรำบนทะเล" - รางวัลชมเชย - ผู้ถ่าย ฟานซวนเงวียน จากจังหวัดยาลาย
"ผักและผลไม้เวียดนาม" - รางวัลที่ 3 - ผู้ถ่าย โห่ดังควา จากจังหวัดบิ่งถวน
"แววตา"- รางวัลที่ 3 - ผู้ถ่าย เจิ่นจ่องเหลือม จากจังหวัดนิงถวน
"ฤดูใบไม้ผลิในภูมิลำเนา" - รางวัลที่ 3 - ผู้ถ่าย เหงียนกวางฮวี จากจังหวัดนามดิ๋ง
"นิตยสารแห่งชีวิต" - รางวัลที่ 3 - ผู้ถ่าย หวิ่งวันเฉวี่ยน จากนครดานัง
"Speaking shadow-เรื่องของเงา"- รางวัลที่ 2 - ผู้ถ่าย เหงียนก๊วกอ๊าย จากนครโฮจิมินห์
"สีสันแห่งตามแทง" - รางวัลที่ 2 - ผู้ถ่าย เลจ่องคาง จากจังหวัดกว๋างนาม
"ชีวิตงอกงาม" - รางวัลที่ 1 - ผู้ถ่าย เจิ่นหวูกวางยวี จากนครโฮจิมินห์

ผลงานที่ได้รับรางวัลในเฟสติวัลการถ่ายภาพ “ความคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่”

(VOVWORLD) - ด้วยความประสงค์แสวงหาช่างภาพรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้จัดเฟสติวัลช่างภาพรุ่นใหม่ปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “ความคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่” ที่แนะนำภาพที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับประเทศ คน วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี

PV- VOVworld