Media /
นี่คือกิจกรรมซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวประสานกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหวิงฟุกเพื่อเชิดชูคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกภาคเหนือในวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกฉันท์ของ ๕๔ ชนเผ่าเวียดนาม
พิธีเปิดงานมีการเข้าร่วมของนาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลาง นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศ พลเอก โด๋บ๊าติ รองประธานสภาแห่งชาติ นาย เหงียนหงอกเถี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว นาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูเนสโกประจำเวียดนามพร้อมผู้บริหารของท้องถิ่น ตัวแทนของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ
นาย เหงียนหงอกเถี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงาน
ตัวแทนของกรุงฮานอย จังหวัดลาวกาย จังหวัดบั๊กนิงและจังหวัดหวิงฟุกรับหนังสือรับรองพิธีกรรมและการละเล่นชักเย่อคือมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษย์จากยูเนสโก
บรรดาศิลปินสาธิตการละเล่นชักเย่อ
วันงานมีศิลปินและชนเผ่าจาก ๑๐ จังหวัดคือหวิงฟุก บั๊กก่าน ห่ายาง เตวียนกวาง กาวบั่ง ท้ายเงวียน หล่างเซิน บั๊กยาง กว๋างนิงห์และแทงฮว้า กว่า ๑ พันคนเข้าร่วม
การแสดงดนตรีพื้นเมือง
วันงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวชนเผ่าในเขตตะวันออกภาคเหนือครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๐๑๘ ภายใต้หัวข้อ “อนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกภาคเหนือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ - ผสมผสานและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ณ เมืองหวิงเอียน จังหวัดหวิงฟุก
บรรดาศิลปินจากจังหวัดห่ายางแสดงในงาน
เสาธงหลุงกู๊ ทางเหนื้อสุดของประเทศ
ศิลปินร้องเพลงทำนองกวานเหาะ
บรรยากาศวันงานในเขตเขา
การแสดงแสงสีเสียง
วันงานคือโอกาสเพื่อให้ศิลปินและชนเผ่าต่างๆพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกภาคเหนือ

พิธีเปิดวันงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวชนเผ่าในเขตตะวันออกภาคเหนือ

(VOVWORLD) -วันงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวชนเผ่าในเขตตะวันออกภาคเหนือครั้งที่ ๑๐ ได้เปิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ณ เมืองหวิงเอียน จังหวัดหวิงฟุก

Duc Anh/VOV5