Media /
พิพิธภัณฑ์ตั้งบนเนินสูงในตำบลฮีเกือง นครเวียดตรี จังหวัดฟู้เถาะ สังกัดเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์วิหารหุ่ง เป็นศาสนสถานที่บูชาบรรพชนของประชาชาติเวียดนาม เป็นจุดหมายที่ชาวเวียดนามทุกคนต้องการไปเยือน
พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองงมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเชื่อของชาวเวียดนามโบราณคือ ฟ้าต้องกลม ผืนดินต้องสี่เหลี่ยม โดยมีสองชั้นรวมพื้นที่เกือบ 1พันตารางเมตร
พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ80และได้ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้ง
กลองมโหระทึกในพิพิธภัณฑ์
กลองมโหระทึกคือวัตถุทางประวัติศาสตร์พิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจในยุคบุกเบิกและสร้างสรรค์ประเทศของบรรพกษัตริย์หุ่ง เช่นการคมนาคมขนส่งทางน้ำในยุคนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเรือดงเซินที่ถูกแกะสลักบนกลองมโหระทึก พร้อมกับแม่น้ำและต้นไทรจึงเป็นภาพที่ชาวเวียดนามทุกคนรู้จัก
สิ่งของวัตถุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยของชาวเวียดโบราณได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละระยะในประวัติศาสตร์
ในพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองมีสิ่งของวัตถุต้นฉบับกว่า700ชิ้นจากจำนวนสิ่งของที่จัดแสดงทั้งหมดกว่า4พันชิ้น แบ่งเป็น5หัวข้อที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศและคนเวียดนามตั้งแต่ยุคบุกเบิก กระบวนการสร้างชาติ รัฐวันลางกับบรรพกษัตริย์หุ่ง วิหารกษัตริย์หุ่งและการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง ความเคารพรักและความสนใจของสังคมยุคต่างๆต่อวิหารหุ่ง
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 1946 ภายหลังกว่า 5 เดือนที่อ่าน “ปฏิญญาเอกราช” ประธานโฮจิมินห์ได้ลงนามมติ 22 ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการทั่วประเทศได้หยุดงานในวันงานบวงสรวง บรรพกษัตริย์หุ่งซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนสามตามจันทรคติทุกปีเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อคุณูปการของบรรพบุรุษ นี่คือรูปปั้นที่บรรยายถึงการพูดคุยของประธานโฮจิมินห์กับเจ้าหน้าที่ทหารของกองพลทหาร เตียนฟอง ที่กำลังเตรียมเคลื่อนทัพไปดูแลเมืองหลวงเมื่อวันที่ 18 กันยายนปี 1954
ภาพถ่ายเกี่ยวกับการพบปะพูดคุยดังกล่าว ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง ในการนี้ ประธานโฮจิมินห์ได้มีคำพูดที่ทุกคนจดจำคือ “บรรพกษัตริย์หุ่งมีคุณูปการในการสร้างชาติ เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องชาติเอาไว้”

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ

(VOVWORLD) - พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองตั้งบนเนินสูงในนครเวียดตรี จังหวัดฟู้เถาะ อยู่ในพื้นที่ของเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์วิหารหุ่ง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นแหล่งจัดข้อมูลที่สะท้อนประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ช่วงหนึ่งของประชาชาติเวียดนาม

Hướng Huyền Trà/VOV5