Media /
ลี้เซินได้รับฉายาว่า แดนสวรรค์และเกาะแห่งความรักด้วยธรรมชาติที่งดงาม ปากปล่องภูเขาไฟโบราณ 10 แห่งที่มีอายุตั้งแต่ 9-11 ล้านปีบนเกาะลี้เซิน โดยที่ตั้งอยู่ในเขตที่เชื่อมต่อระหว่างไหล่ทวีปและทะเลตะวันออกและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในตลอดกว่า 10 ล้านปีที่ผ่านมา ทำให้ลี้เซินมีความหลากหลายทางนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งประกาศผลการสำรวจล่าสุด พบว่าที่ลี้เซินมีปากปล่องภูเขาไฟโบราณถึง 10 แห่ง ซึ่งมี3แห่งอยู่ใต้ทะเล
ลี้เซินมองจากเกาะ “แบ๊”
ปล่องภูเขาไฟเท้ยเล้ย ปากปล่องภูเขาไฟในลี้เซินมีหลายลักษณะ โดยปากปล่องภูเขาไฟใหญ่ๆ เช่น เท้ยเล้ย เก่งสอย เยี้ยงเตี่ยนและห่อนดุ๋น เป็นภูเขาไฟระเบิด ส่วนภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น ห่อนตายและห่อนวุงมีแค่ลาวาปะทุไหลออกมาเท่านั้น โดยไม่มีการระเบิดอย่างรุนแรง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆภูเขาและสัมผัสกับบรรยากาศทะเลที่บริสุทธิ์ สำหรับภูเขาไฟเท้ยเล้ยมีความสูง 149 เมตร ส่วนบ่อ “ซ้อย” มีความสูง106 เมตรและบ่อ “เตี่ยน” มีความสูง86 เมตร ซึ่งล้วนแต่เป็นจุดสังเกตการณ์ที่ดีที่สุด
ปากปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่มีความเป็นธรรมชาติก็เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ใกล้ปากปล่องภูเขาไฟคือหน้าผาที่สวยงาม ประกอบด้วย “ฮางเกา” “จั่วฮาง” และ “เยี้ยงเตี่ยน” ซึ่งถือเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ของทะเลและเกาะแก่งแห่งนี้ในตลอดกว่า 10 ล้านปีที่ผ่านมา หน้าผาสูงตระง่าน มีความยาวถึงนับร้อยเมตร สร้างความแปลกใจให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนถ้ำใต้น้ำก็กว้างและลึกมาก
ทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเขาที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟที่มีอายุนับล้านปี บนเกาะลี้เซินยังมีมรดกธรณีวัฒนธรรม ประกอบด้วย “จั่วฮาง”หรือวัดฮางและนาขั้นบันได
วัดฮาง วัดฮางอยู่ในถ้ำภูเขาไฟที่ทำจากน้ำทะเล ถ้านี้ลึกกว่า 20 เมตร สูงกว่า 3 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2-3 เมตร ในระบบนาขั้นบนไดบนเกาะแบ๊ มีหินบางก้อนมีความสูงกว่า 2 เมตร กว้างประมาณ 0.5 – 0.7 เมตร มีความคดเคียวตามธรรมชาติ นี่เป็นพื้นที่ปลูกกระเทียมของชาวลี้เซิน
ชาวบ้านลี้เซินใช้หินลาวาทำนาขั้นบันไดเพื่อปลูกกระเทียม ปัจจุบันนี้ ทางการจังหวัดกว๋างหงายกำลังเชิญผู้เชี่ยวชาญช่วยทำเอกสารยื่นเสนอต่อยูเนสโกให้รับรองเกาะลี้เซิน บิ่งโจว์และเขตใกล้เคียงเป็นอุทยานทางธรณีวิทยาระดับโลก เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะลี้เซิน.
ผัวเมียชาวลี้เซินกำลังปลูกกระเทียม

“พิพิธภัณฑ์” ทางธรณีภูเขาไฟโบราณที่หายากของโลกบนเกาะลี้เซิน

(VOVWORLD) -ลี้เซินไม่เพียงแต่เป็นผืนดินที่เก็บรักษาพยานหลักฐานอันศักดิ์สิทธิ์และมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับอธิปไตยขอบประเทศเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นแดนสวรรค์เป็นเกาะแห่งความรักด้วยธรรมชาติที่งดงาม ทรัพยากรทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานที่เป็นเอกลักษณ์

My Tra – VOV5