Media /
ประธานโฮจิมินห์(19/5/1890 – 2/9/1969) มีชื่อจริงคือ เหงียนซิงกุง เติ๊ตแถ่ง โดยบิดาของท่านเป็นคนหมู่บ้านกิมเลียน ซึ่งชื่อตามภาษานมคือหมู่บ้านแซนหรือหมู่บ้านดอกบัว บริเวณบ้านของท่านได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์และได้รับการรับรองเป็นเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติพิเศษ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนปี ๑๙๑๑ ณ ท่าเรือหญ่าหร่ง นาย เหงียนเติ๊ตแถ่ง วัยหนุ่ม ได้เดินทางออกจากประเทศโดยลงเรือ Latouche Treville ไปฝรั่งเศสเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับ “เสรีภาพ” “ความเสมอภาค” “มิตรภาพ” ที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสมักเรียกร้องในอาณานิคม
ในช่วงที่เคลื่อนไหวปฏิวัติเป็นเวลาหลายปี ท่านได้ใช้ชื่อ เหงียนอ๊ายก๊วก และนามแฝงอื่นๆ ในภาพคือนักปฏิวัติ เหงียนอ๊ายก๊วก ตอนอายุ ๓๐ ปี ที่ฝรั่งเศส
เหงียนอ๊ายก๊วกในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสังคมฝรั่งเศสสมัยที่ ๑๘ ที่เมือง Tours เมื่อเดือนธันวาคมปี ๑๙๒๐
เมื่อวันที่ ๒ กันยายนปี ๑๙๔๕ ประธานโฮจิมินห์อ่านปฏิญญาเอกราชที่จัตุรัสบาดิ่งห์ อันเป็นการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
คำเรียกร้องให้ทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ทำสงครามของประธานโฮจิมินห์คือการเปิดสงครามต่อต้านฝรั่งเศสเมื่อปลาย ปี๑๙๔๖ภายหลังความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามกับฝรั่งเศสเมื่อกลางปี ๑๙๔๖ เพื่อรับรองประเทศเวียดนามที่มีเอกราชประสบความล้มเหลว
ประธานโฮจิมินห์เดินทางไปเยือนและมอบธงที่ปักตัวอักษรสีทอง ๕ คำคือ “จงรักภักดีต่อประเทศ รับใช้ประชาชน” ในพิธีเปิดปีการศึกษาสมัยที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยเจิ่นก๊วกต๊วน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคมปี ๑๙๔๖
ประธานโฮจิมินห์ เดินผ่านลำธารบนเส้นทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ ๒ ที่ฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติเวียดบั๊กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี ๑๙๕๑
ลุงโฮพูดคุยกับเด็กหญิง เหงียถิแทง แรงงานดีเด่นในขบวนการแข่งขันของหน่วยงานผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีอายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่แข่งขันทั่วประเทศครั้งแรก (ภาพถ่ายที่จังหวัดเตวียนกวางเมื่อเดือนพฤษภาคมปี ๑๙๕๒)
ลุงโฮพูดคุยในการเปิดชั้นเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง รณรงค์มวลชนและพรรคสาขาส่วนกลาง (ภาพถ่ายที่เขตเวียดบั๊กปี ๑๙๕๓)
ประธานโฮจิมินห์และพลเอก หวอเงวียนยาบ หารือแผนการทำสงครามก่อนเริ่มยุทธการเดียนเบียนฟูปี ๑๙๕๔
ประธานโฮจิมินห์และพลเอก หวอเงวียนยาบ เยือนหน่วยทหารที่ฐานลับแห่งหนึ่งเมื่อปี ๑๙๕๗
ประธานโฮจิมินห์และประธานสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี Wilhelm Pieck ปี ๑๙๕๗
ประธานโฮจิมินห์พูดคุยในที่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจตราของพรรคที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคมปี๑๙๖๔
ประธานโฮจิมินห์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา ๑๙. ๔๗ นาที วันที่ ๒ กันยายนปี ๑๙๖๙ ท่ามกลางความเศร้าโศกของชาวเวียดนามนับล้านคนและประชาชนทั่วโลก (ภาพพิธีไว้อาลัยประธานโฮจิมินห์ที่จัตุรัสบาดิ่งห์)

ภาพถ่ายและเอกสารที่ล้ำค่าเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ ๑๒๙ ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ ขอเชิญชมภาพถ่ายและเอกสารที่มีค่าหายากเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์เพื่อมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและภารกิจการเคลื่อนไหวปฏิวัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติเวียดนาม