Media /
นับเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของตรุษเต๊ตเวียดนาม
โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหมายในวันตรุษเต๊ตเช่น การเซ่นไหว้เทพแห่งเตา การปล่อยปลา การตั้งเสาตุง เป็นต้น
และมีการจัดครบทั้งพิธีกรรมและงานเทศกาล ณ ศาลาหมู่บ้าน เหละเมิด
พิธีปล่อยปลาในการเซ่นไหว้เทพแห่งเตา
พิธีตั้งเสาตุงเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปเพื่อให้ชาวบ้านต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน
บนเสาตุงต้องแขวนสิ่งที่เป็นมงคลต่างเพื่อเป็นการนำโชคเช่น ระฆังเล็ก โคมไฟ ใบต้นลิ้นมังกร โดยเฉพาะแผ่นผ้าสีแดงที่เขียนคำอวยพรปีใหม่
และยังมีการแนะนำความหมายสิ่งของแต่ละอย่างที่แขวนไว้บนเสาตุง
หลังจากนั้นก็จะมีการวาดรูปธนูใต้เสาตุงเพื่อเป็นการไล่ผี
การตั้งเสาตุงก็เป็นการเริ่มส่วนเทศกาลรื่นเริงในการฉลองปีใหม่
ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านร่วมดื่มเมื่อเสร็จพิธีกรรมเซ่นไหว้
งานเทศกาลจะเริ่มขึ้นด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่โดดเด่นเช่นการร้องเพลงทำนองกาจู่ แจ่ว หรือการร้องเพลงซวาน ฟู้เถาะ
นักแสดงอาวุโส
ประเพณีการเขียนและมอบตัวอักษรมงคลต้นปีใหม่
คนต่างชาติก็สนใจศิลปะลายพู่กันของเวียดนาม
แนะนำศิลปะการทำภาพพื้นเมือง กิมหว่าง ให้เด็กๆรู้จัก
สะท้อนบรรยากาศของตลาดนัดชนบท
ศิลปินรุ่นใหม่สืบทอดศิลปะการร้องเพลงทำนอง ซวาน
เด็กๆได้มีโอกาสร่วมห่อขนม ข้าวต้มมัดใหญ่สำหรับตรุษเต๊ต
เอริกค์ ชาวอเมริกันในชุดเสื้อยาวประจำชาติกำลังลองห่อขนมข้าวต้มมัดใหญ่ด้วยความตื่นเต้น
ต้มขนมทั้งคืน
ซึ่งการนั่งเฝ้าหม้อต้มขนมข้าวต้มมัดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยสร้างความใกล้ชิดอบอุ่นระหว่างทุกๆคน
ที่ศาลา ศิลปินกำลังขับกวีหรือร้องเพลงเสิมแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยว
ด้วยเป้าหมายอนุรักษ์และส่งเสริมความงามแห่งวัฒนธรรมการฉลองตรุษเต๊ตเวียดนาม รายการนี้ได้ช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

รักษาประเพณีที่ดีงามของตรุษเต๊ตเวียดนาม

(VOVWORLD) -ด้วยเป้าหมายรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตรุษเต๊ตประเพณี สโมสร ดิ่งหล่างเวียด และสมาคมเยาวชนแขวงเวียดฮึงได้ร่วมจัดรายการต้อนรับ "ตรุษเต๊ตเวียดนาม2019" ณ ศาลาหมู่บ้าน เหละเมิด เขตลองเบียน กรุงฮานอย ซึ่งสะท้อนประเพณีที่โดดเด่นของตรุษเต๊ตเช่น การเซ่นไหว้เทพแห่งเตา การปล่อยปลา การตั้งเสาตุง เป็นต้น

Duc Anh/VOV5