Media /
มุมหนึ่งบนเกาะลี้เซิน แม้ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 15 ไมล์ทะเลแต่ลี้เซินได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประชาชนที่มีมิตไมตรีเป็นกันเองและนากระเทียมที่เขียวขจี้ ซึ่งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเกาะก็ถือเป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ความคึกคักของท่าเรือ
เก็บอวน
ช่วงพักระหว่างการทำงาน
แม้เวลาใกล้จะตกค่ำทุกคนยังพยายามเก็บหอยและสาหร่ายทะเล
เด็กๆก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้
หอยทะเล สาหร่ายทะเล
พยายามหาเพิ่มอีกนิดหนึ่ง
ทะเลเป็นสถานที่เล่นและสำรวจโลกของเด็กๆในเกาะลี้เซิน
เก็บกระเทียม
ช่วงปลายวัน
เด็กๆมักจะพากันว่ายน้ำนอกท่าเรือ
หอมแดงและกระเทียมเป็นสินค้าพิเศษของลี้เซิน
ถนนหนทางที่สวยงามแสนโรแมนติก
ภูเขาเท้ยเล้ย – มองจากไกลๆ
ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
เย็บตาข่าย
ของขวัญจากทะเล
ขนม “แส่ว” ที่มีชื่อเสียงบนเกาะลี้เซิน

วิถีชีวิตบนเกาะลี้เซิน

(VOVWORLD) -อำเภอเกาะลี้เซินในจังหวัดกว๋างหงายมีพื้นที่เกือบ 10 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่เกาะ 2 แห่ง คือเกาะใหญ่หรือ “กู่ลาวแร้” รวม2 ตำบล คือตำบล “อานหวิง”และตำบล “อานหาย” เกาะ “แล้” ที่รวมตำบล “อานบิ่ง” และเกาะเล็กที่เรียกว่า “กู่มู” 

Lan Anh-VOV5