Media /
ตามธรรมเนียมปฏิบัติและกฎระเบียบของหมู่บ้าน งานเทศกาลหมู่บ้านโนมมีขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยงานหลักจัดขึ้นในวันที่ 12 เดือนอ้ายตามจันทรคติเพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าดูแลหมู่บ้าน ตามยาง ซึ่งเป็นนายพลที่ปรีชาสามารถในสมัยสองวีรกษัตรีย์ตระกูลจึง
ในกรอบของงานเทศกาลหมู่บ้านโนม มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีแห่น้ำจากวัดไปยังศาลา ตามยาง พิธีแห่เทพเจ้าดูแลหมู่บ้านเข้าวัดและการเชิดสิงโต เป็นต้น
มีผู้สูงอายุในหมู่บ้าน คณะดนตรี รวมทั้งศิลปินร้องเพลงพื้นเมืองกวานเหาะเข้าร่วมขบวนแห่เทพเจ้าดูแลหมู่บ้าน
สมาชิกในคณะเชิดสิงโตจุดธูปสักการะที่วัดโนม
หลังพิธีแห่ เด็กๆในชุดทหารจะเข้าร่วมการฟ้อนรำและเชิงสิงโตที่วัดโนม
นี่คือพิธีกรรมขับไล่สิ่งชั่วร้ายในช่วงปีใหม่ ขอให้ปีใหม่มีความสงบสุข
การแสดงมีการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งจากเยาวชนและนักท่องเที่ยว
หลังพิธีกรรมคืองานเทศกาล ประกอบด้วย พิธีต่ออายุ พิธีบูชาในวสันต์ปีใหม่ที่บ้านประจำตระกูล
ผู้สูงอายุบูชาที่ศาลาประจำหมู่บ้าน
นักท่องเที่ยวขอพร ขอให้ปีใหม่มีความสงบสุข
เมื่อวสันต์ปีใหม่เวียนมาและไปเที่ยวเทศกาลหมู่บ้านโนม ความงามแบบดั้งเดิมและอากาศบริสุทธิ์ได้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ
นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำบรรยากาศการร้องเพลงกวานเหาะที่เป็นเอกลักษณ์ของผืนแผ่นดินกิงบั๊ก
มื้ออาหารวสันต์ปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของผู้ที่อยู่ไกลบ้านเกิดมานาน
การเข้าร่วมงานเทศกาลหมู่บ้านโนมเพื่อสัมผัสกับความงามด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะช่วยให้มีความเข้าใจและรักผืนแผ่นดินของประชาชนในหมู่บ้านชนบทเวียดนามมากขึ้น

วสันต์ปีใหม่มาเยือนหมู่บ้านโนม

(VOVWORLD) - เมื่อวสันต์เวียนมา หมู่บ้านโนมในตำบลด่ายด่ง อำเภอวันเลิม จังหวัดฮึงเอียนจะจัดงานเทศกาลประจำหมู่บ้านซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

Đức Anh/VOV5