Media /
หอเก็บศพประธานโฮจิมินห์ได้รับการก่อสร้าง ณ จัตุรัส บาดิ่งห์ กรุงฮานอย มีความกว้าง 320 เมตร ความสูง 100 เมตรและมีสนามหญ้าสีเขียว รูปสี่เหลี่ยม 240 อันที่เขียวตลอดทั้งปี
กำแพงพระราชวังหว่างแถ่งทังลองคือเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันกับพระราชวัง ทังลอง ฮานอย ได้รับการก่อสร้างในสมัยบรรพกษัตริย์ต่างๆในประวัติศาสตร์และกลายเป็นเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์เวียดนาม
วันเมี๊ยวก๊วกตื๋อย๊าม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เป็นแหล่งเก็บรวบรวมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติ
สระคืนดาบ มีน้ำใสเขียวมรกต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย บริเวณรอบๆ มีเจดีย์เต่า สะพานเทฮุกและวัดหงอกเซิน
ทะเลสาบ โห่ไตคือทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ได้รับการขนานนามว่า “ปอดแห่งเมืองหลวง” ทะเลสาบ โห่ไต ยั้งอยู่ทางทิศตะวันตกภาคเหนือของกรุงฮานอย มีพื้นที่กว่า 500 เฮกตาร์ มีอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โรแมนติกและเงียบสงบ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุสิ่งของที่มีค่าหายาก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกประเทศ จนถึงยุคก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมอินโดจีน ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
สะพานลองเบียนมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ประชาชาติในยุคต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและจักรวรรดินิยมอเมริกา สะพานแห่งนี้ได้อยู่คู่กับช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์นับร้อยปี และเสียหายอย่างหนักจากสงครามต่อต้านฝรั่งเศสและสหรัฐ สะพานลองเบียนกลายเป็นพยานทางประวัติศาสตร์ เขตโบราณสถานด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พิเศษเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวฮานอย
เรือนจำ หวาหล่อ ถือเป็นหนึ่งใน 5 สถานที่ที่กลัวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “นรกบนดิน” ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งนักปฏิวัติที่กล้าหาญของประชาชาติเวียดนามถูกคุมขังและทรมานอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน โดยนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส แต่พวกเขายังคงกล้าหาญ ไม่กลัวศัตรูและมุ่งมั่นปกป้องเอกราชของปิตุภูมิ
หมู่บ้านโบราณเดื่องเลิม ตั้งอยู่ในตัวเมือง เซินไต เป็นสถานที่ที่มีความงามเงียบสงบ
จากซุ้มประตูอุทยานแห่งชาติ บาหวี่ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็จะถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สระเตียนซา ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน มีความงามแบบโรแมนติกและธรรมชาติ สระเตียนซามีพื้นที่เกือบ 2แสนตารางเมตร และมีภูเขาที่เขียวขจีโอบล้อม

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 10 แห่งในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ฮานอยคือเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปี มีเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมาเยือน

Bích Lan