Media /
ข้าวนาขั้นบันไดยามพระอาทิตย์ตก
สีเขียวสะท้อนพลังชีวิต ความมั่นใจและความหวังในฤดูใหม่
ภาพตระการตาของนาขั้นบันไดในหุบเขากาวฝา
ชนกลุ่มน้อยเผ่าม้งที่ขยันหมั่นเพียร
กลับบ้านหลังหนึ่งวันทำนา
รุ่งอรุณในหมู่บ้านหลิ่มมง
พระอาทิตย์ขึ้น – วันใหม่เริ่มขึ้นในนาขั้นบันไดที่เขียวขจี
เด็กชนกลุ่มน้อยที่น่ารัก
รอการปลูกข้าว
นาขั้นบันไดที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตของชาวนา
เกษตรกรชนกลุ่มน้อยเผ่าม้งปลูกข้าวนาขั้นบันได
เริ่มฤดูใหม่
สีสันธรรมชาติ
ภาพรวมหมู่บ้านหลิ่มมงในฤดูปลูกข้าวนาขั้นบันได
หุบเขากาวฝา มองจากช่องเขาเคาฝา
แสงอาทิตย์เที่ยงวัน
นาขั้นบันไดยามเย็น
ความสุขของเด็กชนเผ่าม้ง

หมู่กังจ๋ายในฤดูปลูกข้าวนาขั้นบันได – ภาพที่หลากหลายสีสัน

(VOVWORLD) -เมื่อเอ่ยถึงหมู่กังจ๋าย นักท่องเที่ยวมักจะคิดถึงภาพลักษณ์ของฤดูเก็บเกี่ยวนาขั้นบันใดที่เต็มไปด้วยสีเหลืองอร่ามงดงาม แต่ถ้าหากไปเที่ยวในช่วงฤดูปลูกข้าวนาขั้นบันได ก็จะเห็นภาพที่สวยงามที่หลากหลายสีสัน ซึ่งผสมระหว่างสีน้ำตาลของดินกับสีเขียวของข้าวกล้า ของป่าไม้และสีสันต่างๆของชีวิตได้สร้างเป็นภาพที่สวยงามแสนโรเมนติก...

Ngo Thanh Hai