Media /
"จ่างอาน" ที่จังหวัดนิงบิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติจากยูเนสโก
ประทับใจใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ "จ่างอาน"
ล่องเรือเที่ยว "จ่างอาน" ที่เสมือนเป็นฮาลองบนบก
สร้างความเป็นมิตรภาพและอยู่ใกช้ชิดกัน
เต้นแฟลชม็อบบนชายหาด
ถ่ายรูปกับผู้ชม
ปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และเก็บขยะที่ชายหาดทะเลเซิ่มเซิน
ส่งสาส์นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เก็บตกกิจกรรมของนักร้องอาเซียนที่เข้าร่วมการประกวดเสียงเพลงอาเซียน + 3 ณ เวียดนาม

(VOVWORLD) - ในกรอบการประกวดเสียงเพลงอาเซียน + 3 นักร้อง 17 คนจากประเทศอาเซียนประกอบด้วย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนม่า ลาว กัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ไปถ่ายทำคลิปวีดีโอที่แหล่งท่องเที่ยวจ่างอานที่จังหวัดนิงบิ่ง เต้นแฟลชม็อบ ปั่นจักรยานและเก็บขยะที่ชายหาดทะเลเซิ่มเซิน จังหวัดแทงฮว้า ซึ่งช่วยส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องทุกคน