Media /
เขตอนุสรณ์สถานทหารกากมาที่สหภาพแรงงานเวียดนามเป็นผู้สนับสนุนได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างระยะแรกและเปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคมปี 2017
อนุสาวรีย์ทหารกากมาทำจากหินแกรนิตที่หนักกว่า 14 ตัน มีความสูง 15.15 เมตร เป็นงานแกะสลักหินทหาร 9 นายที่สะท้อนจิตใจยืนหยัดปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและหมู่เกาะอันศักดิ์สิทธิ์ของเวียดนาม
ไฮไลท์ของเขตคือ "วงกลมแห่งอมตะ" ของทหารกากมา
วงกลมรูปธงชาติกับดอกผักบุ้งทะเลสะท้อนเจตนารมณ์แห่งความกล้าหาญของทหารเรือเวียดนามที่ได้สละชีพเพื่อทะเลและหมู่เกาะของปิตุภูมิ
ทางขึ้นอนุสาวรีย์ทหารกากมาสำหรับทหารทุพพลภาพและคนพิการ
พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน - สถานที่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตและครอบครัวของทหารกากมา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัยเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือเกาะต่างๆในหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลล์และเจื่องซาหรือสเปรตลีย์
ภาพถ่ายเหตุการณ์ในวันที่ 14 มีนาคมปี 1988
ทหารเรือ 64 นายที่ได้สละชีพที่เกาะกากมาเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยแห่งชาติ
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงทหารกากมา
นักดำน้ำเข้าถึงเรือ HQ-605 ที่อับปางจากเหตุการณ์วันที่ 14 มีนาคมปี 1988
ค้นหาอัฐิของทหารกากมาและสิ่งของวัตถุในเรือ
สุนทรพจน์ของพลเอกเลดึ๊กแอง สมาชิกกรมการเมืองพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่กล่าวในพิธีรำลึกวันก่อตั้งกองทัพประชาชนเวียดนาม ณ เกาะเจื่องซาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมปี 1988
พิธีเคารพศพทหารเรือ 64 นายที่สละชีพในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปี 1988
กัปตัน หวูฮวีเหล ซึ่งเป็นวีรชนของกองกำลังติดอาวุธประชาชนกับทหารเรือที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของเกาะโกลินในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปี 1988
พิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ปกป้องอธิปไตยหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์เมื่อปี 1988
พิธีเคารพศพทหาร 64 นายที่ได้สละชีพจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปี 1988
ทหารเรือ 9 นายที่ถูกฝ่ายจีนคุมขังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปี 1988 ภาพถ่ายหลังจากที่ถูกปล่อยตัว 3 ปี
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ทหารเรือเยืองวันหยุง - 1 ใน 9 คนที่ได้ถูกฝ่ายจีนคุมขัง - มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมรบ ซึ่งเป็นทหารกากมาช่วงปี 1988
ในแต่ละปี คณะประสานงานของทหารเจื่องซาจัดพิธีสักการะบูชาทหารกากมา 64 นาย

เขตอนุสรณ์สถานทหารกากมา

(VOVWORLD) - เขตอนุสรณ์สถานทหารกากมามีพื้นที่ทั้งหมด 2.5เฮกตาร์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อทหารเรือ64นายที่ได้สละชีพในการสู้รบเพื่อพิทักษ์รักษาเกาะกากมาในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีที่อยู่ในอธิปไตยของเวียดนาม