Media /
พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 20.00 น.วันที่ 9 มิถุนายนปี 2017 ณ จัตุรัสทะเลตามแทง นครตามกี่ภายใต้หัวข้อ “กว๋างนาม – เส้นทางแห่งการเชื่อมโยงมรดก”
จากวัตถุประสงค์ที่จะเน้นการท่องเที่ยวเขตทะเลและหมู่เกาะ พิธีเปิดมีขึ้นในนครตามกี่แทนเมืองเก่าฮอยอันเหมือนปีก่อนๆ
โดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของเฟสติเวลตั้งแต่ประตูเข้าสู่จังหวัด
ถนนหนทางและชายหาดถูกประดับประดาอย่างสวยงาม
ชายหาดตามแทง สถานที่จัดพิธีเปิด
หมู่บ้านตามแทงมีเส้นทางเรือ “ทุ้ง” ดึงดูดนักท่องเที่ยว
เวทีแสดงในพิธีเปิด
ศิลปินฝึกก่อนพิธีเปิด

เตรียมพร้อมพิธีเปิดเฟสติเวลมรดกกว๋างนาม

(VOVWORLD) -บริเวณเขตทะเลตามแทงพร้อมให้แก่พิธีเปิดเฟสติเวลมรดกกว๋างนามครั้งที่ 6 – 2017

Lan Anh - VOV5