Media /
บ้านมี 2 ประตู ประตูด้านหน้าเลขที่ 48 ถนนห่างงาง ส่วนประตูด้านหลังเลขที่ 35 ถ.ห่างเกิน
ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายนปี 1945 นี่คือสถานที่ทำงานของประธานโฮจิมินห์
ที่นี่ ประธานโฮจิมินห์ได้เขียนและร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคอนุมัติเนื้อหาของปฏิญญาเอกราช สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ห้องพักของประธานโฮจิมินห์
เตียงของประธานโฮจิมินห์
โต๊ะและเก้าอี้ที่ประธานโฮจิมินห์นั่งทำงานและเขียนปฏิญญาเอกราช
ห้องรับแข็กที่เรียบง่าย
สิ่งของวัตถุต่างๆได้รับการเก็บรักษาอย่างสมบูรณ์เหมือนช่วงที่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้พำนัก
ห้องประชุมของประธานโฮจิมินห์และสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค
เขตโบราณสถานนี้ได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
ชุด “กากี” ที่ประธานโฮจิมินห์ใส่ในพิธีอ่านปฏิญญาเอกราชเมื่อวันที่ 2 กันยายนปี 1945
เมื่อปี 1979 บ้านเลขที่ 48 ถนนห่างงางได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็น “จุดหมายแดง” ที่มีความผูกพันกับชีวิตการเคลื่อนไหวช่วงหนึ่งของประธานโอจิมินห์

เยือนบ้านที่ประธานโฮจิมินห์เขียนปฏิญญาเอกราชสถาปนาประเทศเวียดนาม

(VOVWORLD) - บ้านเลขที่ 48 ถนนห่างงางในย่านถนนโบราณ 36 สายของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นถนนสายการค้าที่คึกคักของกรุงฮานอยในอดีตและปัจจุบัน เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี 1945 ที่บ้านหลังนี้ ประธานโฮจิมินห์ได้เขียนปฏิญญาเอกราช อันเป็นการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน ที่บ้านยังมีสิ่งของวัตถุและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องถึงประธานโฮจิมินห์

Duc Anh - VOV5