Media /
นอกจากจัดแสดงเครื่องมือการเกษตร ยังมีการแนะนำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านแทงตว่าน ตำบลถวีแทงอีกด้วย
นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นอุปกรณ์และศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเวียดนามในอดีต
มาที่นี่ นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเด็กๆจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และหมู่บ้านชนบทของคนเวียดนาม
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุกว่า 200 ชิ้นและภาพถ่ายเกือบ 100 ภาพที่แบ่งตาม 4 หัวข้อ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหมู่บ้านแทงตว่าน อาชีพเกษตรกรรม การตกปลาและชีวิตประจำวัน
เครื่องสีข้าวโบราณของคนเวียดนาม
ห้องครัว
ถาดอาหารของครอบครัวเกษตรกรในอดีต
ในแต่ละโซนจะมีการอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์
ชุดแต่งกายในงานเทศกาล
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับสินสอดทองหมั้นของชาวเว้
เสื้อ “เตย” ใช้สำหรับกันแดดกันฝนที่ทำจากใบปาล์ม
กะโซ้
ลองตำข้าวและตักน้ำ
การทำงอบ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงในแทงถวี
ของที่ระลึกที่ทำจากไม้ใผ่

เยือนพิพิธภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรใกล้สะพานแทงตว่านที่มีหลังคามุงกระเบื้อง

(VOVWORLD) -ที่นี่มีการจัดแสดงเครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ตกปลาพื้นเมืองของชาวกรุงเก่าเว้เพื่อเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของหมู่บ้านชนบทในกรุงเก่าเว้ นอกจากพระราชวังและวัดวาอารามต่างๆแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงเก่าเว้ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแทงตว่าน ตำบลถวีแทง ห่างจากกรุงเก่าเว้ประมาณ 6 ก.ม.

Lan Anh - VOV5